Följ med och titta på tranor i Pulken!

 Söndagen den 30 mars kl. 14.00 – .

Följ med till Pulken nära Yngsjö och titta på tranor. Pulken är en av besöksplatserna i Kristianstads Vattenrike. De senaste åren har flera tusen tranor rastat där på sin väg norrut. Den 20 mars var det knappt 4000 tranor i området och vi räknar med att det kommer att vafra gott om tranor även till helgen.
Evert Valfridsson från Nordöstra Skånes Fågelklubb berättar om tranprojektet och klubbens arbete med att informera om och räkna tranorna. Sedan tittar vi på utställningen och tranorna. I Pulken kan man dels se tranorna när de äter på matningsfältet vid fågeltornet och när de i skymningen flyger in i stora flockar för att övernatt i våtmarken. Ta med kikare och varm klädsel. Samåkning från Körmölleplan kl. 14.00. Vi sammanstrålar med deltagare från Olofström i Pukavik kl. 14.15. Vi har inte satt någon sluttid eftersom det varierar hur länge ni vill stanna kvar.
Ansvarig: Katrine, tel. 0454-181 36.

Vill du veta mer om vad som händer med Blekinge Arkipelag?

Då har du chansen nu på tisdag kväll den 18 mars kl. 19.00. Heleen Podsedkowska som är koordinator för biosfärområde Blekinge Arkipelag kommer att berätta om vad det innebär att vara ett biosfärområde, vilka värden som lyfts fram i området och vilka projekt som pågår. Kanske kan vi också samverka mer med biosfärområdet. Heleen kommer att informera direkt efter kretsstämman i Villa Solvik.

Följ med och lyssna på ugglor

Onsdagen den 5 mars kl. 19.30-22.00 är det ugglekväll.

Tillsammans med Västblekinge Ornitologiska Förening och Mats Olsson beger vi oss ut i natten för att lyssna efter ugglor.
Samling under E22 vid McDonalds (OBS!) kl. 19.30. Kontakta Johan Wolgast på telefon om du undrar över något 0454-846 16.

Följ med till Hjärtsjömåla naturreservat

Lördagen den 25 januari kl. 09.30-13.00 gör vi en utflykt för att titta på vinterfåglar i Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet ligger nordväst om Halahult. Det är ett av länets största skogsreservat. Det finns en mosaik av barrnaturskogar med inslag björk, asp, bergek och bok med mindre kärr och tallmossar. Har vi tur får vi se en av tjädrarna i området!
Samling vid badplatsen vid Lilla Öjasjön strax norr om Halahult kl. 09.30. Samåkning från Körmölleplan kl. 09.00.
Kontakta Stig-Harald för mer information, tfn 0454-615 67.