Vill du veta mer om vad som händer med Blekinge Arkipelag?

Då har du chansen nu på tisdag kväll den 18 mars kl. 19.00. Heleen Podsedkowska som är koordinator för biosfärområde Blekinge Arkipelag kommer att berätta om vad det innebär att vara ett biosfärområde, vilka värden som lyfts fram i området och vilka projekt som pågår. Kanske kan vi också samverka mer med biosfärområdet. Heleen kommer att informera direkt efter kretsstämman i Villa Solvik.

Följ med och lyssna på ugglor

Onsdagen den 5 mars kl. 19.30-22.00 är det ugglekväll.

Tillsammans med Västblekinge Ornitologiska Förening och Mats Olsson beger vi oss ut i natten för att lyssna efter ugglor.
Samling under E22 vid McDonalds (OBS!) kl. 19.30. Kontakta Johan Wolgast på telefon om du undrar över något 0454-846 16.

Följ med till Hjärtsjömåla naturreservat

Lördagen den 25 januari kl. 09.30-13.00 gör vi en utflykt för att titta på vinterfåglar i Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet ligger nordväst om Halahult. Det är ett av länets största skogsreservat. Det finns en mosaik av barrnaturskogar med inslag björk, asp, bergek och bok med mindre kärr och tallmossar. Har vi tur får vi se en av tjädrarna i området!
Samling vid badplatsen vid Lilla Öjasjön strax norr om Halahult kl. 09.30. Samåkning från Körmölleplan kl. 09.00.
Kontakta Stig-Harald för mer information, tfn 0454-615 67.