Förbättra miljön runt Mieån

Den 19/11 deltog några från Naturskyddsföreningen i Karlshamn i ett fältmöte i Gäddeviksås vid sjön Mien. Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag presenterade projektet GRIP on Life.

Projektet Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker.

Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, samtidigt som vi kan fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt. Myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer arbetar tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.

Skogsstyrelsen har en åtgärdsplan som är tänkt att förbättra miljön runt Mieån. För att trygga säker dricksvattenförsörjning, skapa fria vandringsvägar för fisk, hantera ojämnt vattenflöde och förbättra situationen för den hotade och skyddsvärda arten flodpärlmussla samt dess värdfisk öring som finns i ån.

Flodpärlmusslan är en av de åtta sötvattenlevande stormusslorna som förekommer i våra vatten. Den lever i allt ifrån små strömmande bäckar till stora älvar.  För att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande bestånd av lax eller öring. Detta eftersom musslan har ett utvecklingsstadium där de som små larver hakar sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige, och klassas som Starkt hotad.

Arten har gått tillbaka på grund av ett historiskt pärlfiske, långsiktigt försämrad vattenkvalitet, försämrat habitat och minskad värdfiskpopulation.

En bra film om flodpärlmusslan

Efter presentationen blev det promenad upp till Miens utlopp och information om sjön och trakten. Därefter fortsatt promenad ned till kvarnen och information om flottleden, sågen och kvarnen.

En skogsvandring söderut tog oss genom blandskog, strandnära skog och svämskog. En svämskog är en strandnära skog, vars mark periodvis översvämmas.

Vi fick också se hur en produktionsskog ser ut. De flesta träd är lika gamla. Ett enda trädslag.

Sjön Mien

 

Slåtter i Ire naturreservat 31 juli

Traditionsenlig slåtter i Ire lördagen den 31 juli kl. 9.00 – 14.00

Ta gärna med egen lie eller räfsa om ni har, samt egen fikakorg.

Ordnas av Ringamåla Hembygdsförening, Karlshamns Naturskyddsförening och länsstyrelsen.

Sill och potatis serveras efter slåttern utomhus till slåtterfolket

Samling: Naturskolan i Ire kl. 9.00

Paddvandring Järnaviks våtmark

Titta på paddor vid Järnaviks Våtmark tillsammans med Stefan Lithner.

På grund av pandemin kommer vi bara att vara 2 personer per bil, inklusive föraren.

Anmälan till Stefan om intresse finns.

Datum: någon gång mellan 6 – 16 mars. Beroende på väder.

Tid: 20.00 – ca 21.30

Samling: Klockan 19.30. Teaterparkens parkering (bredvid där  BS Tryck var tidigare).

Kontaktperson: Stefan Lithner, tel: 070-846 28 62

Årsmötet 2021

Årsmötet kommer inte att hållas kring skiftet februari/mars denna gång, på grund av pandemin, utan kommer att hållas vid något senare tillfälle.

 

 

 

Ingen Blekingelunk

”Det blir tyvärr ingen Blekingelunk i år. Funktionärerna, som brukar hålla i den, tycker det är för komplicerat med hänsyn till Corona-tiderna. Mycket hantering av tipslappar, pengar, korv och fika samt därmed mycket personkontakter.

Vi får komma igen nästa år.

Med bästa hälsningar

Friluftsfrämjandet i Karlshamn”

 

Från Mossutflykt i närområdet

Vi gick en promenad runt Stenhagen med fokus på mossor under ledning av Johan Wolgast. Vi var 8 stycken. 4 män och 4 kvinnor.

Mossutflykt Stenhagen Mossor

Lista på mossor vi studerade:

 • Skogsbjörnmossa
 • Väggmossa
 • Kvastmossa
 • Stubbkvastmossa
 • Mus/rått-svansmossa
 • Cypressfläta
 • Hasselmossa
 • Fyrtandmossa
 • Listfickmossa
 • Bandmossa
 • Stor gräsmossa
 • Skuggstjärnmossa
 • Grå raggmossa
 • Bergraggmossa (troligen)
 • Skruvbryum

Hälsningar Eva och Johan

Om slåttern i Härnäs

I varmt sensommarväder var vi två deltagare på årets slåtter vid Mörrumsån. Ängsvädden blommade rikligt. Någon slåtter på den stora sidvallsängen intill ån hade ännu inte blivit gjord och inga djur betade.
Pga det torra vädret blev det ingen traditionell korvgrillning. Istället blev det ostkaka, jordgubbar och Christins hemlagade muffins.
Hälsningar Johan

Från lördagens slåtter i Ire

Vi har inga aktiviteter på ”Ängens Dag” den första augusti. Istället hade vi vår sedvanliga slåtter i Ire i lördags, tillsammans med Ringamåla hembygdsförening och Länsstyrelsen. 13 st var vi totalt. Sex liemän, några räfserskor, 3 barn och några beskådare. En journalist från Sydöstran dök också upp. Vi slog en större del av Askängen borta vid Josefsgården. / Åke Johansson

Johan Wolgast tog denna utmärkta bild som visar att besökarna inte bara var liemän.

Johan Lindström som har ett stort intresse av fotografering tog följande fina bilder:

Påfågelöga

Påfågelöga

Nässelfjäril

Nässelfjäril

Pärlemorfjäril

Pärlemorfjäril

Humla

Humla

Josefgården

Håkansgården

Blomsteräng

Blomsteräng

Vill ni se mer av Jonas bilder? Besök hans hemsida:  https://www.bildjonaslindstrom.com/

Hälsningar Eva Henriksson