Elleholm

Elleholm är ett naturskönt område som ligger vid Mörrumsåns mynning. Här kan man ströva, fiska, plocka bär och svamp och bada. Badplatsen är omgiven av vacker natur, bland annat finns där Blekinges största ek. I Elleholm börjar (eller slutar) Laxaleden, en Natur- och Kulturhistorisk vandringsled längs Mörrumsån. Vid Mörrumsåns utlopp i Pukaviksbukten blandas åns sötvatten med Östersjöns saltare vatten.

Ekhagmarken och ädellövskogen är nyckelbiotoper. Här finns många gamla träd och död ved som är en förutsättning för vissa rödlistade vedsvampar, tickor och lavar. På åmaderna och längs havsängarna kan man hitta många intressanta vilda blommor. I området finns också ett antal olika fladdermus arter samt stora ornitologiska värden.

Väster om badplatsen finns ett naturreservat. Naturreservatet kan nås med båt eller via en strövstig som utgår från badplatsen.

Klicka för större bild.

 regnmoln
eken eken

Nu är Elleholm en ort i Karlshamns kommun men mellan 1450 och 1600 var det en dansk stad som sedan förstördes av svenskarna. Staden grundades av ärkebiskopen i Lund. Vid utgrävningar har man hittat byggnadsrester av biskopsborgen.

Idag finns det inget som minner om stadsepoken. Området utgörs till största delen av ängs- och parkmark med enstaka sentida bebyggelse inklusive en kyrka. Hovgården Elleholm är en herrgårdsliknande lantegendom uppförd under 1700-talet och har rötter i biskopens förvaltningsgård. Troligtvis har laxfisket i Mörrumsån haft stor betydelse för stadens tidiga utveckling.

2013 hade vi ”De Vilda Blommornas Dag” i Elleholm. Vi gick genom bokskog, över hagmark, klipphällar och strandängar. Det regnade stundvis med det var en fantastisk dag ändå – värd många bilder.

 hagmark bokskog
strandäng vassruggar

Några av alla de vilda blommor vi såg: gulsporre, styvmorsviol, äppelros och gåsört.

gulsporre styvmorsviol
äppelros gåsört

Två vitkindade gäss och ett vackert dött träd med tickor.

vitkindad gås träd med tickor

Vägbeskrivning
Elleholm ligger 3,5 km söder om Mörrum – fågelvägen. Vägbeskrivning från Karlshamn: följ E22:an mot Malmö. Kör av vid avfart Mörrum V, följ skyltning mot Elleholm och badplats.  Det finns parkering vid badplatsen.

karta