Västerport

Karlshamns kommun tog fram en detaljplan för ett område som kallas för Västerport. Området ligger väster om vägen mellan Beijers byggmaterial och Munkahusvägen. Området sträcker sig ca 250-300m från Oljehamnvägen västerut. Avsikten med planen var att ett bergsområde motsvarande ett större täktområde skulle sprängas bort för att bland annat ge plats för ett nytt handelsområde och en ny brandstation. Området som ska sprängas bort är ca 238 000 m2, vilket motsvarar ca 40 fotbollsplaner (100x60m). Detaljplanen är kontroversiell eftersom området ligger nära Sternöskolan och bara några hundra meter ifrån bostäder. En markberedning som motsvarar en större täkt skulle innebära flera års problem med buller och damm. Dessutom skulle ett intressant naturområde försvinna för alltid. Naturskyddsföreningen har därför yttrat sig kritiskt om både planförslag om i samband med prövning av Schweden Splitts verksamhet.

Schweden splitt som skulle genomföra ”markberedning” för att uppfylla planförslaget ansökte frivilligt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Under hösten 2013 avslog mark- och miljödomstolen Schweden Splitts ansökan.