Markastugölen med omnejd

Området runtomkring Markastugölen är till största delen bevuxet med ädellövskog. Hällmarkstallskog finns på bergen och det förekommer också mindre parti av gran och en. Här finns ett ganska stort antal större och mindre stigar, några tillgänglighetsanpassade, andra svåra att hitta utan orienteringskarta. Där finns ett antal sankmarker lite här och var, samt en anlagd våtmark.

I närheten finns flera bostadsområden plus en skola. Vintertid finns möjlighet till utförsåkning i Lingonbacken. Nordost om sjön, med början vid Lingonbacken, finns en mountainbike bana. Markastugölen med omnejd har utvecklats till ett populärt och ofta besökt område.

Markastugölen är en av de få sjöar nära Karlshamns centrum.  Sjön kallas ofta Markastugylet. Den har en yta på 0,0305 kvadratkilometer och befinner sig 27 meter över havet.

Här är en bild tagen från berget man kommer upp på om man går stigen till vänster på Hagaslättsvägen, mittemot Myntvägen. Se kartorna! Från berget har man utsikt över en del av Karlshamn. Man ser också kraftledningen som går genom området.

berget

När man kommer ner på andra sidan berget och viker av till höger passerar man en brant och träd, fulla av mossa. Mossan på bilden till vänster är någon slags fjäder mossa. Platt fjädermossa kanske, efter som den är vanligast. Denna mossa bildar gröna glänsande mattor som står ut från underlaget. Stammen är fjäderlikt förgrenad. På bilden i mitten syns branten och på bilden till höger ett träd med fina lavar och mossor.  (klicka för större bild).

fjädermossa branten träd med mossa

Öster om branten, på andra sidan stigen, finns en våtmark. Den är väldigt igenväxt men på våren kan man höra grodor och ibland ser man en och annan fågel också. Här syns två grågäss spatsera och till höger ser man våtmarken full av sjöfräken. Det finns ett fågeltorn vid våtmarkens södra del, men det är lättast att komma dit via en stig från Hagaslättsvägen.

grågäss fräkenväxter

Uppe på branten finner man ett annat slags landskap – hällmarkstallskog.

Här kan man hitta en lav som har vackra scharlakansröda fruktkroppar. Den kallas kochenillav. Koschenill är varunamnet på de torkade honorna av den kaktusätande sköldlusen man använder för att framställa röd färg. Det finns många olika arter av bägarlavar i släktet Cladonia men just kochenillaven blir särskilt iögonfallande med sin klart lysande, röda färg. På vissa ställen är hällarna täckta av ljung och mattor av olika mossor och lavar.

kochenilla ljung
lavar o mossor berg med mossa
enar koltrast

Sneddar man västerut från berget kommer man ner till sjön. Här ändrar sig landskapet igen och förvandlas till ädellövskog med inslag av björk och gran. Det går att fiska i sjön eller gå ”Gölarundan”. På våren kan man fortfarande hitta några blåsippor och ibland hör man en korp. I ett område växer en mängd röda blommor som jag inte vet vad heter.

Markastugölen lövskog
fiskare rödblomma
joggare blåsippor

Nordost om sjön finns mountainbike banan och Lingonbacken

Lingonbacken mm

Vägbeskrivning

Om man promenerar från järnvägsstationen följer man Stationsvägen och tar sedan till vänster in på N Fogdelyckegatan. Efter bara 12 meter börjar Långakärrvägen.

Följ Långakärrvägen ca 300 meter och sedan till vänster igen på in på Hagaslättsvägen. Från Hagaslättsvägen går det stigar som leder till sjön och runt i området. Se kartorna! Klicka för större bild!

Man kan också gå via Prästslätten på olika sätt.

Till vänster ser du en satellitbild där jag har markerat stigarna som går från Hagaslättsvägen.

karta stationsvägen
stigar prästslättsskolan