Styrelse

Styrelse till och med våren 2017

1:e vice ordförande

Eva Henriksson
tfn 0454 -121 91
Hantverkaregatan 17 C
374 34 Karlshamn
e-post: evalm.henriksson@gmail.com

2:e vice ordförande

Stig-Harald Persson
tfn 070-376 15 67
Prosten Kochs väg 3
374 70 Trensum
e-post: stig-harald@zeta.telenordia.se

Kassör

Johan Wolgast
tfn 070-815 44 24
Hunnemaravägen 7
374 34 Karlshamn
e-post: johanwolgast@yahoo.co.uk

Sekreterare

Åke Johansson
tfn 0454-174 44 eller 076-815 16 89
Ringvägen 8, 374 39 Karlshamn
e-post: ake.johansson@naturskyddsforeningen.se

Vice sekreterare

Agneta Hertzman
tfn 070-930 64 64
Pengabergsvägen 2
374 37 Karlshamn
e-post: agnetahertzman@hotmail.com

Övriga ledamöter

Göran Mossberg
tfn 0454-100 75 eller 070-321 36 62
Terrassvägen 63
374 37 Karlshamn

e-post: goran.mossberg@privat.utfors.se

Suppleanter

Maria Petersson
tfn 073-319 82 97
Torarpsvägen 280
374 91 Asarum
e-post: maria_jonsson82@hotmail.com

David Petersson
tfn 070-862 45 95
Torarpsvägen 280
374 91 Asarum
e-post: malte_8@spray.se

Amanda Bruze tfn 0703 430 843
Södra Fogdelyckegatan 37 B, 374 36 Karlshamn
e-post: amanda.bruze@gmail.com

Josefin Persson
tfn 070-817 92 08
Lisbovägen 9
374 91 Asarum
e-post: josefin_persson@hotmail.com

Valberedning

Eva Mårtensson tfn 0454-139 94
Christine Johansson 0454- 196 41

Ansvariga för webbsidan

Eva Henriksson och Åke Johansson.