Sommarhalvåret 2014

Tisdagen den 27 maj

Cykeltur bland fågelsång och skira lövverk i lugnt tempo.

Lördagen den 31 maj

Naturpromenad vid Mörrumsån – ett arrangemang från Naturum Blekinge.  Mikael Gustavsson visade oss Käringahejans naturreservat innan vi fortsatte till Komperskulla  slåtteräng.  Vi såg mycket intressant som till exempel blå jungfruslända, smörbollar, skunkkallor, hamlade träd, guldlocksmossa och mycket mycket mer.

Blå jungfruslända hane (Calypteryx virgo) skunkkalla
smörboll Komperskulla några i gruppen

Söndagen den 15 juni

De vilda blommornas dag – Boarp-Kråkekull. En utflykt tillsammans med Blekinge Flora. Johan Wolgast var guide. Vi såg bland annat nattviol, safsa, darrgräs,  blodnäva, gökblomster, monke, åkervädd, skogsfibbla och svavelticka.

safsa Åke i det gröna
åhörare darrgräs

Lördagen den 26 juli

Slåtter i Ire.

Torsdagen den 7 augusti

Slåtter i Härnäs.

Fredagen den 22 august

Kolbulleafton i Halahult. Ett samarrangemang med Halasjö Hembygdsförening. Gillis Hiller lagade kolbullar som vi andra glufsade i oss. Tipsrunda med fina priser.

Tisdagen den 19 august

Moss- och lavutflykt vid Långasjönäs där det fanns en rik moss- och lavflora på ädellövträden.

bitterlav kolla med lupp

2:a söndagen i september

Blekingelunken i Långasjönäs. Ett samarrangemang med Friluftsfrämjandet med flera föreningar.

Miljövänliga Veckan, v40

Vi var på torget och informerade på lördagen.

Söndagen den 12 oktober

Vandring på Listerlandet. Camilla Filipsen var vår guide. Lite snårigt att ta sig fram bitvis men fint väder och en mycket trevlig utflykt och vacker strandpromenad. Vi hittade mycket stolt fjällskivling bland annat.

strand svamp