Natursnokarna

Natursnokarna är vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Alla barn mellan 3-10 år som har med sig en vuxen som är medlem i Naturskyddsföreningen är välkomna. Det kan vara pappa, mormor, farbror eller en vuxen kompis.

Ingen dyr utrustning är nödvändig. Bara lite fika i ryggsäcken och kläder efter väder.

Så här kan ett år se ut:

Vår: Fladdermusspaning, lyssna på ugglor i skymningen och kolla knoppar.
Sommar: Håva småkryp i vatten och bygga bi-hotell. Vilka växter kan man äta?
Höst: Måla av hösten, svampspaning och fika vid sagoelden.
Vinter: Sover allt på vintern? Följa djurens spår i snön. Gissa bajset och göra djurgranar.

Ibland kommer Natursnokarna vara med på våra ordinarie programaktiviteter och ibland är de ute på egna äventyr.

Om du vill ha mer information om Natursnokarna kontakta Maria (073-319 82 97) eller David (070-862 45 95).

natursnokarna