Ängsmarkspriset

Ängsmarkspriset  utgörs av trettiotusen kronor och kommer årligen att utdelas till den fastighet som gjort mest för att gynna förutsättningarna för pollinationer inom urbant område.

Läs mer