Vinterhalvåret 2016/17

Vinterhalvåret 2016/17

Söndagen den 20 november

Strövtåg i Stärnö naturreservat. 7 deltagare. 4 plusgrader och sydlig vind. Lite halt på de blöta klipporna. Sol som tittade fram då och då. Mäktiga vågor och spännande naturupplevelse. Vi promenerade på de nya anpassade stigarna som är lätta att gå på, men vi kämpade oss också fram över blöta hala klippor för att komma närmare havet, för att kunna se diabas gångar, stenmurar, intressanta naturområden och militäranläggningar. Insekter, fåglar, lavar och svampar gynnas av att det finns gamla och döda träd i området.

Spaning efter fåglar

Spaning efter fåglar

Läs mer om Stärnö och våra äventyr där under rubriken Smultronställen.

Torsdagen den 24 november

Naturcafé i Villa Solvik strax väster om Väggabadet.

Torsdagen den 1 december

Studiebesök på avloppsreningsverket på Stärnö.  Vi fick lära oss mer om hur vårt avloppsvatten tas om hand och renas i olika steg för att göra så lite påverkan på vår miljö som möjligt. Vi tittade också på sedimentationsbassängerna utomhus.

Lördagen den 10 december

Fågelutflykt till Tosteberga tillsammans med Västblekinges Ornitologiska Förening,

Lördagen den 4 februari

Fågelvandring på strandpromenaden,

Söndagen den 5 mars

Kretsdag/Utbildningsdag i Järnavik. Temat var Hanöbukten. Föreläsare var Mikael Krysell (Hav och Vatten), Ulf Lindahl (Länsstyrelsen) samt Glen Fridh (ekologisk fiskare som samarbetar med SLU om utprovning av nya fiskeredskap).

Torsdagen den 2 mars

Årsmöte och föredrag om giftfri vardag. Vi började med Katrine Svenssons föredrag ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”. Fortsatte med fika och därefter årsmöte med val av styrelse och en sammanfattning av verksamhetsberättelsen.

Vi hade varit ganska aktiva under 2016:
Vi genomförde en butiksundersökning med fokus på miljömärkta hygienprodukter på Willys och City Gross i Karlshamn samt Konsum och ICA i Mörrum. 24 olika medlemsaktiviteter.
Tre dialogmöten med kommunen där vi framförde våra synpunkter om bland annat strandskyddet, biologisk mångfald och vägrensslåtter, gator och trafik, dricksvattenförsörjningen, Sternö-Boön naturreservat och pågående miljöprojekt i kommunen.
Vi lämnade också in en rad olika synpunkter och yttrande angående kommunens detaljplaner.
Representation i Mieåns vattenråd, deltog i kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2016, och Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen träff om artskyddet i skogsbruket i Blekinge .

Onsdagen den 19 april

Fagning i Härnäs. 9 personer kom till årets vårstädning av slåtterängen i Käringahejans naturreservat mellan Hemsjö och Hovmansbygd. Kabblekorna hade så smått börjat blomma.  På själva ängen blommar det senare bland annat Jungfru Marie nycklar, nattviol och ängsvädd.

Räfsar löv  Slåtteräng

städning

Söndagen den 23 april

Länsförbundets årsmöte i Gula huset i Järnavik.