Program vinterhalvåret 2022 – 2023

Att tänka på inför utflykter:

Medtag fika om inget annat anges. Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret och eventuellt något att sitta på.

Vid samåkning delar passagerarna på 25 kr/mil och bil. Undantag är om man bara är två – då delar båda på 25 kr/mil. Vi samlas oftast på parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn (Teaterparken). Ring gärna kontaktpersonen om du vill samåka.

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.
Evenemangen är gratis om inget annat anges!

Program som PDF: Vinterprogram 2022 – 2023

November

Konferens
Biologisk Mångfald i Blekinge

Lördag, Söndag 12-13 november
Läs mer på
www.blekingebiologiskmangfald.se

Plats: Campus Gräsvik, Tekniska
Högskolan, Karlskrona.
Anmälan senast den 30 oktober

Skogsfåglar i Mulatorp

Lördag 19 november kl. 8.00-12.00
Vi besöker Mulatorp tillsammans
med VBOF för att skåda fåglar i
skogen. Läs mer på VBOFs hemsida.

Plats: Mulatorp
Samåkning: OBS! Under E22 vid
McDonald’s tillsammans med VBOF,
kl 8.00.
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel. 070-815 44 24

Provsnoka i Tallen, Långasjön

Söndag 20 november kl. 10.00-12.00
Alla barn i åldern 3-12 är välkomna
att natursnoka tillsammans med en
vuxen.
För närmare information se facebook
”Natursnokarna Karlshamn” eller
kontakta Maria på tel 073-319 82 97.

natursnokarna

December

Föredrag om Utter

Torsdag 1 december kl. 18.00
Börje Gunnevik visar sina bilder och
filmer av Utter. Arrangeras av
Naturskyddsföreningen i Olofström.

Plats: Folkets Hus-Klockrike i
Olofström
Samåkning: Teaterparken kl. 17.00
Kontaktperson: Folke Horney,
tel. 070-829 84 45.

Januari

Provsnoka i Nytorpet

Söndag 29 januari kl. 10.00-12.00
Alla barn i åldern 3-12 är välkomna
att natursnoka tillsammans med en
vuxen.
För närmare information se facebook
”Natursnokarna Karlshamn” eller
kontakta Maria på tel 073-319 82 97.

natursnokarna

Februari

Naturvandring längs Mieån

Lördag 4 februari kl. 9.00-13.00
Vi fortsätter vårt projekt med
vandringar utmed Mieån. Denna
gång går vi på grusvägar och stigar
mellan Långasjön och Pernilshoka.

Samåkning: Teaterparken tid kl. 9.00
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel. 070-815 44 24.

Mars

Kretsstämma

Söndag 5 mars kl. 9.30 – 12.00
9.30 Årsmöte
10.30 Frukostbuffé, gratis.
11.00 Föredrag: Cassandra Hallman
berättar om naturskyddsföreningens
projekt ”Världens längsta
blomsteräng”.

Plats: Stigmännens klubbstuga strax
väster om Väggabadet.
Kontaktperson: Eva Henriksson,
tel. 070-275 23 07.

Provsnoka i Kofsa

Söndag 12 mars kl. 10.00-12.00
Alla barn i åldern 3-12 är välkomna
att natursnoka tillsammans med en
vuxen.
För närmare information se facebook
”Natursnokarna Karlshamn” eller
kontakta Maria på tel 073-319 82 97.

natursnokarna

Paddräkning i Järnavik

Lördag 25 mars kl. 20.45-22.45
Här räknades i mars 65 paddor 2020
och 81 paddor 2022 på vandring från
skogen ner i pölen under en liten
stund – ganska mycket för att vara
en oskyddad passage.

Plats:Järnavik
Samåkning: Teaterparken kl. 20.45
Anmälan till: Stefan Lithner, tel. 070-
846 28 62, senast fredag 24 mars.

April

Fjärilsskådning i Sjöarp

Lördag 1 april kl. 10.00-12.30
Vi spanar efter vårfjärilar, speciellt
fuksar. Vid olämpligt väder kan
utflykten flyttas till söndagen.

Plats: Sjöarp, öster om Bräkne-Hoby
Samåkning: Teaterparken kl. 10.00
Anmälan till: Stefan Lithner, tel. 070-
846 28 62, senast fredag 31 mars.

Videfuks/ Anna Blomqvist

Fagning i Härnäs

Torsdag 20 april kl 18.30-21.30
Vårstädning av vår slåtteräng, följt av
korvgrillning. Ta gärna med egen
räfsa och dricka. Föreningen bjuder
på korv.

Plats: Slåtterängen ca 2 km norr om
bron i Härnäs, kl. 18.30.
Samåkning: Teaterparken kl. 18.00
Kontaktperson: Åke Johansson,
tel. 076-815 16 89

Håll Sverige Rent

Vi planerar att delta i vårens
skräpplockardag. Information
kommer senare på vår facebook och
hemsida.

Länsstämma

Söndag 23 april kl 9.30
Länsstämman är preliminärt
bestämd att hållas på Kronolaxfisket
i Mörrum, se hemsidan för definitivt
besked. Vi planerar att börja med
frukost 9.30 följt av årsmöte kl 10.00,
föredrag eller guidning ca 11.30 och
därefter lunch.

Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel. 070-815 44 24.

 

Maj

Nattfjärilar i Horsaryd

Fredag 5 maj 22.00 – 02:00
Vi tittar på nattfjärilar under kunnig
ledning av Svetlana Elvér. Vid
olämpligt väder kan programpunkten
flyttas till ett senare datum.

Plats: Horsaryd, Karlshamn
Samåkning: Teaterparken kl 22.00
Anmälan till: Stefan Lithner, tel. 070-
846 28 62, senast torsdag 27 april.