Program Vinterhalvåret 2023-2024

Att tänka på inför utflykter:

Medtag fika om inget annat anges. Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret och eventuellt något att sitta på.

Vid samåkning delar passagerarna på 25 kr/mil och bil. Undantag är om man bara är två – då delar båda på 25 kr/mil. Vi samlas oftast på parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn (Teaterparken). Ring gärna kontaktpersonen om du vill samåka.

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.
Evenemangen är gratis om inget annat anges!

Program som PDF: Nik Vinter 2023-2024 

Kolla också in vår Facebook för olika aktiviteter.

November

Martin Emtenäs Tusen och 1 art

Torsdag 16 november 18.30-20.30

Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet arrangerar en
föredragsturné med Martin Emtenäs
om artdöden och vikten av biologisk
mångfald.

Efter föredraget på 1h15 min har vi
bokförsäljning, signering, frågor och
lite eftersnack.

Vi bjuder på dricka och tilltugg.
Anmälan via Studiefrämjandets
hemsida.
Kostnad: Gratis

Lokal: Amazonas-salen på Högskolan
Biblioteksg. 4. Insläpp från kl. 18.00.
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

Artportalen

Torsdag 9 nov & 30 nov 18.30-21.00

Utbildning i hur artportalen fungerar.
Tillsammans med VBOF lär vi oss att
rapportera och söka efter fåglar,
växter, insekter, svampar, spindlar
mm i artportalen.

Man kan gärna ta med egen bärbar
dator, surfplatta eller telefon och ha
skaffat sig en inloggning i
artportalen (klicka på ”skapa konto” i
artportalen.se), men det går bra utan
också.

Ulf Oscarsson från VBOF leder
utbildningen med hjälp av Johan
Wolgast.

Den 11 september i år passerade
Artportalen 100 miljoner registrerade
fynd.

Lokal: Munkagården (intill
Oljehamnsvägen vid inre
Munkahusviken).
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

December

Nordöstra Skåne med VBOF

Lördag 16 december 8.30-13.00

Utflykten går till markerna i östra
Skåne, tillsammans med VBOF.
Tosteberga, Vanneberga, Åhus eller
någon annan lokal. Vi brukar se gott
om havsörnar och ibland även någon
kungsörn. Tänk på att det kan va
kallt!

Samåkning: vid McDonalds under
E22 kl 08:30
Kontaktperson: Folke Horney,
tel 070-829 84 45.

Januari

Utlängan

Lördag 13 januari 10.30-17.30

Vi åker till Utlängan i
Blekinges östra skärgård.
Vi åker båt från Yttre Park kl 10.30, är
tillbaka i Yttre Park kl 16.40 och
räknar med hemkomst omkring kl
17.30.

Utlängan är känd för sina många
fynd av ovanliga fåglar (Lars-Gunnar
Lundquist) och sina växter (under
sommarhalvåret).

Anmälan och ytterligare info på tel:
0708-464862 till Stefan Lithner
senast fredag 12 januari.

Fåglar, hav och vinter

Långehalls naturreservat

Lördag 27 januari 10.00-13.00

Långehalls naturreservat har utökats
med ca 17 ha. Vi gör en liten vandring
genom gamla och nya delen.
Observera att det finns inga eller få
stigar utan det blir vandring i obanad
terräng.

Samåkning: Teaterparken kl. 10.00.
Kontaktperson: Åke Johansson,
tel 076-815 16 89

Februari

Naturvandring längs Mieån

Lördag 3 februari 9.00 – 13.00

Vi fortsätter våra vandringar utmed
Mieån allt längre norrut – denna gång
går vi en sträcka någonstans mellan
Jeppshoka och länsgränsen.

Samåkning: Teaterparken kl. 9.00
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

åvandring

Spårexkursion

Lördag 24 februari 9.30-13.30

Vi har tänkt oss att det ligger åtminstone lite snö. Om detta är fallet, vill vi studera spår någonstans i
Karlshamns eller Ronneby kommun. Men det måste inte vara trampspår.

Vi har inte engagerat någon utnämnd expert. Våra gemensamma kunskaper räcker långt.
Avfärd från Karlshamn 09:30.
Åter troligen omkring kl 13:30.

Anmälan och ytterligare info på tel:
070-846 28 62 till Stefan Lithner
senast fredag 23 februari.

Mars

Kretsstämma

Söndag 3 mars 9.30-12.00

Årsmötet börjar 9.30.
Efter årsmötet bjuder föreningen på frukostbuffé följt av en workshop där vi under Marias ledning bygger bihotell.

Lokal: Stigmännens klubbstuga strax väster om Väggabadet.
Kontaktperson: Maria Petersson, tel. 073-319 82 97

Uggle- och lomkväll

Lördag 9 mars 18.00-23.00

NiK´s egen uggle– och lomkväll. Vi kallar den så men alla är välkomna.
Om ugglorna ropar beror mest på om det finns smågnagare i markerna, men det är roligare om kvällen är vacker. Lommar och rödrävar finns men hörs inte alltid. Vi vill försöka höra några i området Hjortseryd – Tattamåla – Tving.

Avfärd från Karlshamn kl 18.
Återkomst omkring kl 23.
Samåkning efter överenskommelse med färdledaren.
Anmälan sker på telefon till Stefan Lithner 070-846 28 62 senast fredag 8
mars.

Kretsdag

Årets kretsdag handlar om Klimatet och EU-valet.
Mer information kommer läggas ut i vår Facebookgrupp och på hemsidan.

Paddräkning

Lördag 23 mars 20.45-22.45

”Paddår å grådår” vid Järnavik. Förra årets paddräkning blev mycket uppskattad av dem som var med. Vi kommer att göra om den i år. I fjor hittade vi 86 vanliga paddor, men såg också större vattensalamander och hörde både vanlig groda och åkergroda.

Samåkning efter överenskommelse med färdledaren.
Anmälan sker på telefon till Stefan Lithner 070-846 28 62 senast fredag 22 mars.