Program vinterhalvåret 2021/2022

Pandemin

På grund av pandemin har vi inte tidigare i år gett ut något program men chansar på att vi kan planera för vinterhalvåret. Dock kan läget snabbt förändras och vi får nya restriktioner. Om ni är tveksamma om en aktivitet blir av, kontakta kontaktansvarig för aktiviteten eller någon annan i styrelsen.

Att tänka på inför utflykter:

Medtag fika om inget annat anges. Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret och eventuellt något att sitta på.

Vid samåkning delar passagerarna på 20 kr/mil och bil. Undantag är om man bara är två – då delar båda på 20 kr/mil. Vi samlas oftast på parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn (Teaterparken). Ring gärna kontaktpersonen om du vill samåka.

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.
Evenemangen är gratis om inget annat anges!

Programgruppen har ordet

Privatpersoner kan bidra till att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Transporter och privat bilåkande står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför är det viktigt att vi åker mindre bil och att det finns andra bra och billiga alternativ till bilen. Att äta betydligt mindre kött är bra för både miljö och hälsa. Vi måste ändra vår livsstil och shoppa mindre. Vår konsumtion av nya prylar står för en väsentlig andel av växthusgasutsläppen.

Bli mer klimatsmart i din vardag och bidra till ett bättre klimat!

 

Aktiviteter

Mossutflykt i närområdet

Söndag den 7 november kl. 9.30 – 12.00

Denna gång har vi valt att leta mossor i ett litet område med skog och berg öster om (bakom) Brunnsgårdens vårdcentral. Det blir Johan Wolgast som guidar. Vi har några luppar men tag gärna med egna och en mossflora om du har.

Samling: parkeringsplatsen (betalning med app.) öster om Brunnsgårdens vårdcentral. Parkeringen nås från Ronnebygatan/Skolgatan bakom Polisstationen.

Kontaktperson: Johan Wolgast, tel.070-815 44 24.

Mossor


Örnar och gäss i Tosteberga

Lördagen den 11 december, kl 8.00

Traditionell exkursion till östra Skåne tillsammans med VBOF. Det kommer mer information i kalendern på vår hemsida och på vår Facebooksida.

Samåkning: från McDonalds under E22 i Karlshamn kl. 8.00.

Kontaktperson: Folke Horney, tel. 070-829 84 45.

Tosteberga


Mörrumsån Ebbamåla bruk

Lördagen den 8 januari kl. 9.30 – 13.00

Vi besöker naturreservatet Mörrumsån Ebbamåla bruk. Eventuellt hinner vi fortsätta till det nya naturreservatet Mörrumsåns övre dalgång som sträcker sig från Hovmansbygd till länsgränsen längs Mörrumsåns östra sida.

Samåkning: Teaterparken kl. 9.00.

Kontaktperson: Åke Johansson, tel. 076-815 16 89.

åvandring


Fågelvandring längs strandpromenaden

Söndagen den 6 februari, kl. 09.30 – 11.30

Vi samlas vid Näsviken. Där brukar vara många fåglar på vintern. Sen går vi längs strandpromenaden ut till Vägga fiskehamn om det är tillräckligt isfritt på stigarna. Ta med kikare om ni har. Guide är vår fågelexpert Johan Wolgast.

Samling: Näsviken kl. 09.30.

Kontaktperson: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

fåglar Näsviken


Kretsdag/utbildningsdag

Länsförbundet i Blekinge arrangerar en heldag med föreläsare som tar upp aktuella teman. Vi lägger ut information om dag, tid, plats och tema i kalendern på vår hemsida och på vår Facebooksida.

Kontaktperson: Åke Johansson, tel. 076-815 16 89.


Kretsstämma/årsmöte

Torsdag den 3 mars, kl. 19.00 – 21.00

Innan mötet kommer Jonatan Wollmér från länsstyrelsen att hålla ett föredrag om våtmarker.

Lättare förtäring serveras.

Plats: Villa Solvik – Stigmännens stuga strax väster om Väggabadet.

Kontaktperson: Eva Henriksson, tel. 070-275 23 07.

Äppelkaka


Fjärilsskådning på Sjöarp

Lördagen den 9 april, kl. 10.00 -12.30

Vi åker till Sjöarp och hoppas få se många vårfjärilar, framför allt fuksar. Vid olämpligt väder den 9 april försöker vi söndagen den 10 april istället.

Samåkning: Teaterparken kl. 09:30.

Samling: hämtar församlade vid avfarten ner till Sjöarp fr g:a väg E22 kl. 09:55.

Anmälan till Stefan Lithner senast dagen innan: tel.070-846 28 62.

Foto: Stefan Lithner


Fagning i Härnäs

Tisdagen den 19 april, kl. 18.30-21.30

Vår lilla slåtteräng ska städas efter vintern.

Tag gärna med räfsa och något att dricka. Korv att grilla bjuder vi på.

Natursnokarna medverkar med aktiviteter för barnen.

Plats: Slåtterängen ca 2 km norr om bron i Härnäs.

Samåkning: Teaterparken kl. 18.00.

Kontaktperson: Åke Johansson, tel. 076-815 16 89.

räfsare


Länsförbundets årsmöte

Det kommer mer information i kalendern på vår hemsida och på vår Facebooksida.