Program Sommarhalvåret 2023

Att tänka på inför utflykter:

Medtag fika om inget annat anges. Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret och eventuellt något att sitta på.

Vid samåkning delar passagerarna på 25 kr/mil och bil. Undantag är om man bara är två – då delar båda på 25 kr/mil. Vi samlas oftast på parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn (Teaterparken). Ring gärna kontaktpersonen om du vill samåka.

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.
Evenemangen är gratis om inget annat anges!

Program som PDF: Program Sommarhalvåret 2023

MAJ

Fågelskådningens dag

Söndag 7 maj kl. 7.00-12.00

VBOF anordnar fågelskådningens
dag i Munkahusviken. Välkomna till
fågeltornet. Värdar kommer vara på
plats.

Plats: Fågeltornet i Munkahusviken
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

Fågel

Nattfjärilar i Horsaryd

Fredag 12 maj kl 22.00-02.00

Vi tittar på nattfjärilar under kunnig
ledning av Svetlana Elvér. Vid
olämpligt väder kan programpunkten
flyttas till ett senare datum.

Plats: Horsaryd, Karlsham
Samåkning: Teaterparken kl 22.00
Anmälan: Ring Stefan Lithner tel.
070-846 28 62 senast onsdag 10 maj.

Fjäril

Naturens dag i Ire

Lördag 13 maj kl. 10-15

Vi medverkar med natursnokar och
naturguidning.
Mer information kommer senare på
facebook och hemsida.

Josefgården

Josefgården

Världens längsta blomsteräng

Söndag 21 maj kl. 10.00- 12.00

Som en del av föreningens projekt
”Världens längsta blomsteräng”
undersöker vi floran längs
banvallsleden norr om Karlshamn.

Plats: Vi träffas vid
samåkningsparkeringen under E22
vid McDonalds kl. 10.00 och
promenerar därifrån.
Kontaktperson: Åke Johansson
tel. 076-815 16 89

Humla

JUNI

Mörrumsåns nedre dalgång

Torsdag 1 juni kl. 18.15-21.00

Vi besöker det nybildade
naturreservatet. Delvis kuperat samt
med blöta områden vid högvatten
(finns alternativa stigar).

Plats: Samling vid lerduveskjutbanan i
Hopatäppet, Kylingaryds byväg 229-6
Samåkning: Teaterparken kl. 18.00
Kontaktperson: Åke Johansson
tel. 076-815 16 89

darrgräs

De vilda blommornas dag

Söndag 18 juni kl. 10.00-13.00

Vi undersöker strandängsfloran vid
Elleholm på Mörrumsåns östra sida.
Då det beroende på vattenståndet
kan vara mer eller mindre blött är
stövlar lämpligt.
Obs: vid högvatten kan vi få se oss
om efter en annan lokal.

Plats: Samling på parkeringen vid
Elleholms kyrka kl. 10.00
Samåkning: Teaterparken kl 9.40
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24
Foto: Åke

gulsporre

JULI

Slåtter i Ire

Lördag 29 juli kl. 9.00-13.00

Tillsammans med Ringamåla
hembygdsförening och
Länsstyrelsen anordnar vi
traditionsenligt slåtter med lie. Tag
gärna med egen lie ni som har.
Slåtterfolk bjuds på sill och potatis.

Plats: Naturskolan i Ire
Samåkning: Teaterparken kl. 8.30.
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

AUGUSTI

Slåtter i Härnäs – Ängens dag

Lördag 5 augusti kl 10.00-12.00

Dags att slå vår slåtteräng. Ta gärna
med egen lie eller räfsa, sekatör kan
också va bra. Föreningen bjuder på
korv som vi grillar efter slåttern.
Natursnokarna medverkar med
aktiviteter för barn.

Samåkning: Teaterparken kl. 09.30.
Kontaktperson: Christine Johansson,
tel. 076-781 96 41

Insekter på Tromtö

Lördag 19 augusti kl 16.00-19.00

Guidning under sakkunnig ledning
av biolog Annika Lydänge från
Länsstyrelsen. Vi letar efter
läderbaggar och andra insekter.

Plats: Samling Tromtö Herrgård 16.00
Samåkning: Teaterparken 15.00
Anmälan: Ring Stefan Lithner tel.
070-846 28 62 senast onsdag 16
augusti.

SEPTEMBER

Blekingelunken

Se annons i lokalpressen och
kalendern på vår hemsida.
Eventuellt medverkar vi med
svamputställning och svampexpert.
Natursnokarna medverkar med
aktiviteter för barn.
Ett samarrangemang med
Friluftsfrämjandet och andra
föreningar.

Plats: Nytorpet kl. 10.00
Kontaktperson: Åke Johansson
tel. 076-815 16 89

rödbandad spindelskivling

Tumlare & tonfisk Viken – Kullen

Lördag 9 september kl 7.00

Vi beger oss till nordvästra Skåne för
en chans att få se tumlare och
tonfisk. Ta med kikare!
Hemkomst efter kl 16.

Samåkning: Teaterparken kl. 7.00
Anmälan: Ring Stefan Lithner tel.
070-846 28 62 senast torsdag 7 sept.

Val

Håll Sverige Rent-dagen

Lördag 16 september

Vi planerar att medverka i höstens
skräp-plockardag. Mer information
kommer på Facebook och hemsida.

ödlebostad

OKTOBER

Miljövänliga veckan, v. 40

Vi kommer stå på torget eller finnas
på biblioteket en av dagarna. Dag,
plats, tema och aktiviteter meddelas
senare. Se kalendern på vår hemsida.
Kontaktperson: Maria Petersson,
tel 073-319 82 97

miljövänliga veckan

Mossutflykt Grimsmåla

Söndag 15 oktober kl 10.00-13.00

Vi besöker Grimsmåla naturreservat
vid Mieån där vi främst studerar
mossfloran under ledning av Johan
Wolgast. Men vi noterar säkert även
lite kärlväxter, fåglar mm.

Plats: För anslutning på plats
kontakta Johan.
Samåkning:Teaterparken kl. 09.30
Kontaktperson: Johan Wolgast,
tel 070-815 44 24

fjädermossa