Program Vinterhalvåret 2019 – 2020

OBS! Tag gärna  med en plastpåse när du är ute och går, joggar eller cyklar och plocka upp skräp du ser!

Alla, så väl medlemmar som icke medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter. Evenemangen är gratis om inget annat anges.

Att tänka på inför utflykter:

Medtag fika om inget annat anges. Ha kläder och skor som passar årstiden och vädret och eventuellt något att sitta på.

Vid samåkning delar passagerarna på 20 kr/mil och bil. Undantag är om man bara är två – då delar båda på 20 kr/mil. Vi samlas oftast på parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8–10 i Karlshamn (Teaterparken). Ring gärna kontaktpersonen om du vill samåka.

 

DECEMBER

Workshop – återbruka

Torsdagen den 5 december, kl.19.00 – 21.00

Vi lär oss laga och återbruka det vi har istället för att kasta. Se Facebook, vår hemsida och kalender för mer information.

Plats: Villa Solvik – Stigmännens stuga strax väster om Väggabadet.

Kontaktperson: Maria Petersson, tel. 073-319 82 97.

 

Örnar och gäss i Tosteberga

Lördagen den 7 december, kl. 08.00 – 13.00

Utflykten går till markerna i östra Skåne, tillsammans med VBOF. Tosteberga, Vanneberga, Åhus eller någon annan lokal. Vi brukar se gott om havsörnar och ibland även någon kungsörn. Ta med dubbel fika och tänk på att det kan vara kallt!

Samåkning: från McDonalds under E22 i Karlshamn kl. 08:00.

Kontaktperson: Folke Horney,
tel. 070-829 84 45.

 

FEBRUARI

Naturvandring längs Mieån

Lördagen den 1 februari, kl. 9.00 – 12.30

Vi fortsätter vårt utforskande av Mieån. Denna gång med sträckan från Långasjönäs ner till Tararpsvägen. Vi går cirka 4 km på vägar och stigar. En naturskön sträcka utmed Mieån går i fin bokskog. Stigen är här bitvis nästan obefintlig samt lite kuperad. Medtag bra kläder och skodon. Tag gärna med kikare och lupp om du har.

Samling: Långasjönäs pappersbruk kl. 09.20.

Samåkning: Teaterparken kl. 09.00.

Kontaktperson: Johan Wolgast, tel 070-815 44 24.

 

Kretsdag/utbildningsdag

Länsförbundet i Blekinge arrangerar en heldag med föreläsare som pratar om aktuella teman.

Vi lägger ut information om dag, tid, plats och tema på vår hemsida. Karlshamn.naturskyddsforeningen.se.

Kontaktperson:  Åke Johansson, tel. 076-815 16 89.

MARS

Årsmöte och information

Tisdagen den 3 mars, kl. 19.00 – 21.30

Mattias Holmquist från Blekinge Arkipelag informerar om deras verksamhet.

Lättare förtäring serveras.

Plats: Villa Solvik – Stigmännens stuga strax väster om Väggabadet.

Kontaktperson: Eva Henriksson, tel. 070-275 23 07.

 

APRIL

Fagning i Härnäs

Torsdagen den 16 april, kl. 18.30-21.30

Vår lilla slåtteräng ska städas efter vintern.

Tag gärna med räfsa och något att dricka. Korv att grilla bjuder vi på.

Natursnokarna medverkar med aktiviteter för barnen.

Plats: Slåtterängen ca 2 km norr om bron i Härnäs.

Samåkning: Teaterparken vid BS-tryck kl. 18.00.

Kontaktperson: Christine Johansson, tel. 076-781 96 41.

 

Länsförbundets årsmöte

Söndagen den 26 april start kl. 09.30

Karlskrona är värdkrets.

Det kommer mer information på vår hemsida. Karlshamn.naturskyddsforeningen.se.

 

NATURSNOKARNA

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet med syftet att välkomna fler barn och vuxna ut i naturen.

Vad gör Natursnokarna?


Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka. Dels för att det är så roligt, dels för att det får oss att må bra. Natursnokarna är en unik verksamhet eftersom våra aktiviteter vänder sig till familjer, barn och vuxna tillsammans.