Slåtter

I Naturskyddsföreningen Karlshamn har vi sedan flera år engagerat oss i skötseln av flera värdefulla slåtterängar. Genom att hålla på med slåtter av ängarna hjälper vi till att bevara mångfalden. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att vara med. Du hittar aktuella datum för slåtter när sommarens programpunkter finns på hemsidan.

Härnäs

Första året som vi började sköta ängen på sluttningen av torrbacken var 1991 med röjning och fagning. Vi hade kontaktat Sydkraft som var markägare och fått  klartecken till att återuppta skötseln av den gamla slåtterängen. Området hade börjat buska igen och de rara växterna som fanns där hade mer eller mindre försvunnit. På 80-talet blommade bl.a. nattviol, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, blåklockor, ängsvädd, tistlar och kärrspira på ängen.

Efter några års skötsel så kom blomningen i gång igen. Efter att området blev en del av Kärringahejans naturreservat så har länsstyrelsen slagit hela maden. Naturskyddsföreningen sköter fagningen och slåtter av hårdvallsängen och länsstyrelsen står för slåttern av maden.

scythe

 

Slänsmåla

Slänsmåla började vi sköta tillsammans med Ringamåla Hembygdsförening under 2007. Ängen är en sluttande äng vid hembygdsstugan, Nissagården (Ringamåla Hembygdsförening), med rörligt grundvatten. Ängen är artrik och några av de blommor som pryder ängen är smörbollar, slåttergubbar, tvåblad, Jungfru Marie nycklar, granspiror, solvändor och brudborstar. Där finns också en del hamlade träd. Slåttern genomförs i början av augusti och avslutas med potatis och sill.

JungrfuMarieNycklar

Ire

Vi hälper Ringamåla Hembygdsförening och länsstyrelsen med slåttern på ängarna vid Ire sedan 1980-talet. Normalt brukar slåttern vara sista lördagen i juli. Efter slåttern blir alla bjudna på sill och potatis som traditionen bjuder. När det gäller floran i slåtterängarna så finns bl.a. brudsporre, slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar, kattfot, skogsklocka, spindelört, darrgräs mm. Mer info om Ire naturreservat finns på länsstyrelsens hemsida. I Ire finns bland annat en 5 km lång vandringsslinga och en naturskola.

Slåtter med lie