Vi tycker

En av Naturskyddsföreningens viktiga funktioner är att ta tillvara och värna om miljö- och naturvärden i samhällsplaneringen. Lokalt försöker vi få en mer hållbar samhällsutveckling genom att föra dialog med kommunen och andra aktörer. Vi yttrar oss bland annat om olika kommunala planer och ibland om företags tillståndsansökningar. På denna sidan kommer du att kunna ta del av de yttranden och förslag som vi skriver under år 2014.

Viktiga ärendet som vi yttrat oss om under år 2013 var bland annat exploatering av Västerport och kommunens förslag till program för Väggaområdet.

Yttranden 2014
Yttrande om reservatbildning och skötselplan för Sternö-Boön 20140131 (PDF-fil)