Penningbergets naturreservat

Inte långt från gamla vattentornet i Karlshamn, på Pengabergets södra del, finns ett naturminne. Här finns några få rester av kalksten kvar. Kalkstenen innehöll skal av en armfoting som liknar ett litet mynt och har gett namn åt Pengaberget eller Penningberget som det också kallas. Resterna av skalgrusstenen användes i stora mängder i lantbruket.

Armfotingar är inte så vanliga i havet numera men de var väldigt vanliga för 100 miljoner år sedan när vattennivån var mycket högre än den är idag

Naturminne

Kartor 

Pengaberget finns nära ett bostadsområde strax öster om järnvägsstationen.

pengaberget karta vägbeskrivning