Från dialogmöte med kommunen 16 maj

  • Anders Strange från Karlshamns Energi informerade om företagets nuvarande verksamhet och vad han trodde de kommer att göra i framtiden. Karlshamn Energi är ett bolag som ägs av Karlshamns kommun.  Verksamhetsområden: Värme, Elnät, Elhandel, Elproduktion, Bredband och Tjänster.  Diskussioner som kom upp angående nuvarande verksamhet handlade främst om fjärrvärme, förnyelsebar energi, tankning av elbilar, och solceller versus vindkraft.  I framtiden räknar Karlshamns Energi att ta fram en smartare lösning av fjärrvärmenätet för att få bort flaskhalsar.
  • Vi fick också information om NODA. NODA Intelligent Systems är ett företag som har sitt huvudkontor på piren i Karlshamn. NODA utvecklar och tillhandahåller intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering till fastighetsägare och energibolag. Systemet är utvecklat av ett avknoppningsföretag till BTH. NODA är också en av  huvudaktörerna i ett EU-projekt som heter Horizon.  Målet med EU-projektet är skapa energieffektivisering så framtida energi kan optimeras.
  • Andra ämnen vi tog upp var: Ire Naturskola, plastbantning i skolan, utomhuspedagogik och fyrverkerier.

Hälsningar Eva

 

Från Eriksberg – Dragsö

Tidigt på lördagsmorgonen samlades vi utanför grindarna till Eriksberg. Ett blandat gäng från Naturskyddsföreningen och VBOF. Per-Arne, våran guide, kom och mötes oss och vi åkte vidare mot flotten som skulle ta oss över till Dragsö.

davids hjortar På väg till flotten såg vi tre ståtliga davidshjortar.
Davidshjorten som är utrotad i vilt tillstånd är det senaste tillskottet på Eriksberg.

Färden över med flotten var så tyst och stillsam att man knappt märkte att man rörde sig i vattnet.  Per-Arne, som hade en stor karta med sig, förklarade varför några platser hette som de gjorde. Vi hade god tid att beundra den fantastiska utsikten runt oss. Långt borta i ett träd kunde vi med hjälp av kikare se en havsörn.

molnspegling stilla glid

Framme vid Dragsö var det dags att klättra för att ta oss till toppen.

klättring

Vi hade inte bara en guide, utan tre fantastiskt kunniga guider. Här berättar Johan om sitt inventerings arbete på Eriksberg. Som vanligt kunde han också  namnet på alla blommor och gräs vi såg. Den tredje guiden var Göran som kan det mesta om militära anläggningar. Uppe på Dragsö finns en gammal inbasmätare som användes till att mäta avståndet till föremålet som skulle bekämpas.

johan

På väg ned från berget hade jag packat ner min kamera för att göra det lättare att gå. Typiskt! Då såg vi en hasselsnok på nära håll. Som tur var hade Göran sin kamera uppe och kunde ta en bild innan den förskämda ormen lyckades fly ner under en sten.

hasselsnok

Nästa utflykt går till Albertas Myr. Missa inte den!

Hälsningar Eva

6 maj. Eriksberg – Dragsö

Lördagen den 6 maj, kl. 07.00 – 11.30

Vi åker flotte över till Dragsö och går en runda där.  Säkert kommer vi att höra flera trevliga bevingade vårsångare. Har vi tur kan vi få se en jorduggla och höra göken. Vi kommer att kika på stenbrotten, värnet och och pratar historia om Vita Hästen, Båtdraget samt begravningsplatsen som finns på området.

Ta med matsäck!

Ledare: Per-Arne Olsson, Eriksberg.

Samling: vid grindarna, Eriksberg kl. 07.30.

Samåkning från Körmölleplan kl. 07.00.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Anmäl gärna till Johan om ni kommer, senast torsdag 4 maj ! Ett SMS går bra.

Det nya programmet för sommarhalvåret kan ni hitta i menyn och i kalendern.

Fagningen i Härnäs

9 personer kom till gårdagens vårstädning av slåtterängen i Käringahejans naturreservat mellan Hemsjö och Hovmansbygd.  Utmed Mörrumsån finns en liten äng som tidigare varit betesmark där det växer arter som gynnas av slåtter.  I slutet av sommaren slår vi med lie och räfsar undan gräset men nu på våren städar vi bort löv.  Området närmast ån räfsar vi inte då det är en våtmark som tidvis står under vatten, men i år var vattennivån låg. Kabblekorna hade så smått börjat blomma.  På själva ängen kommer det så småningom att, bland annat, blomma Jungfru Marie nycklar, nattviol och ängsvädd.

Räfsar löv

Slåtteräng

I området finns det också en grillplats. Efter utfört arbete grillade vi korv och berättade rövarhistorier medan en morkulla flög runt över trädtopparna i skymningen.

städning

Grill

 

Länsstämma söndagen den 23 april

Välkomna till Länsstämma söndagen den 23 april 2017

Stämman kommer att hållas på Järnaviks Vandrarhem, Järnaviksvägen 80 Bräkne-Hoby.

Vi börjar med frukost 9.30
Mötet börjar kl 10.00

Länsförbundet kommer att bjuda på lunch.

OBS! Det är viktigt att ni anmäler om ni vill äta lunch, och om ni vill ha särskild kost.

Anmälan görs SENAST 16 april till nedanstående.

Leif Törnqvist
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com

Varmt Välkomna!

Dialogmöte med Kommunen 9 mars

Vi har dialog möte med kommunen ungefär varannan månad. Vi ställer frågor eller påpekar brister, inom sådant som har med kommunens närmiljö att göra.

Igår frågade vi bland annat om matsvinnet i våra kommunala verksamheter, som skola och äldreomsorg.  Kommunen har anlitat en student som tagit fram en modell för att mäta matsvinnet. Alla delar av verksamheten ska vara med i mätningen under våren 2017. Det vill säga äldreomsorg, skola och förskola.  Vi får ta del resultatet när det är klart.

Kommunen jobbar också på att få till en samlastningscentral. En central dit leverantörerna lämnar varor som sedan lastas om och körs ut till respektive verksamhet. Detta skulle bli ett sätt att minska transporterna eftersom varje leverantör inte behöver köra till varje verksamhetsställe. Tanken är att projektet ska genomföras tillsammans med andra kommuner i länet. Det blir en miljövinst med färre transporter och det ger även mindre lokala leverantörer en bättre chans att leverera sina varor till kommunen.

När det gäller ekologisk och kravmärkt mat i kommunens verksamheter är målet 2017 att 32% är ekologiskt.

Vi pratade också om cykelinfrastruktur. Karlshamn arbetar med att ta fram en cykelstrategi. Det arbetas också med att ta fram en regional strategi. Cykelväg till Hällaryd håller på att byggas och cykelväg till Vekerum är planerad att påbörjas 2018.

Per-Ola Mattsson informerade om att kommunen är medlemmar i något som heter Green Charge 2.0 och att man blivit erbjudna 10 stycken elbilar som kommunalanställda kan leasa. Kommunen kommer att testa systemet en tid.

Karlshamn Energi ser över möjligheten att få 100% fossilfritt bränsle till reservkraften.

Vi påpekade problemet med cigarettfimpar runt Väggaskolans område. Det finns inga askkoppar.

Vi vet att kommunen tillverkar fågelholkar som arbetsmarknadsåtgärd och vi undrade om de skulle kunna tillverka fladdermusholkar också.  Vi i föreningen ska skriva till samhällsbyggnadsförvaltningen och ställa frågan.

Hälsningar Eva

Rapport från årsmötet

Torsdagen den 2 mars hade vi årsmöte. Vi började med Katrine Svenssons föredrag ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”.  Ett mycket intressant och lärorikt föredrag med tips om hur vi kan avgifta miljön närmast oss.

Efter vi ätit smörgåstårta började själva mötet.  Vi har nu en ny styrelse som ska ha sitt första möte tisdagen den 14 mars. Efter det ska jag återkomma med namn mm.  För de som undrar vad vi gör i Naturskyddsföreningen kommer här ett utdrag ur det gångna årets verksamhetsberättelse.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2016.

Utflykter och sammankomster under året:
21 jan Studiebesök på Mörrums Bruk, flyttat från 17 dec (8 deltagare)
6 feb Fågelvandring på Sternö-Boön (8 deltagare)
1 mars Kretsstämma med bildvisning ”På upptäcktsfärd nära” (17 deltagare)
6 mars Kretsdag i Järnavik (30 deltagare totalt, 6 från kretsen)
3 april Besök på Eriksberg (26 deltagare)
14 april Fagning i Härnäs (11 deltagare)
24 april Länsstämma i Sölvesborg (4 deltagare från kretsen, 12 totalt)
8 maj Fågelskådningens dag vid Munkahusviken (VBOF) (12 deltagare)
10 maj Cykeltur i vårkvällen (3 deltagare)
19 maj Studiebesök på Västblekinge Miljö (8 deltagare)
5 juni Naturnatten på Sternö (4 deltagare)
12 juni Sillnäs udde, vandring med Naturum (29 deltagare, 10 från kretsen)
15 juni Besök på gård i Rimshult (26 deltagare)
19 juni De vilda blommornas dag – Köpegårda (22 deltagare)
30 juli Slåtter i Ire med Ringamåla hembygdsförening och Länsstyrelsen (22 deltagare)
4 aug Slåtter i Härnäs (5 deltagare)
14 aug Skärgårdsutflykt till Tärnö (7 deltagare)
19 aug Kolbulleafton i Halahult, samarrangemang med Halahults Hembygdsförening (ca 50 deltagare)
27 aug Skogsdag i Raskamåla-inbjudan från Södra till medlemmar i länet (20 deltagare, 5 från kretsen)
18 sep Blekingelunken med svamputställning (totalt ca 120 medverkade)
8 okt Miljövänliga veckan med informationsbord på torget (3 från styrelsen + ca 15 övriga intresserade)
20 nov Strövtåg i Sternö naturreservat (7 deltagare)
24 nov Naturcafé med bildvisning mm (5 deltagare)
1 dec Studiebesök på avloppsreningsverket på Sternö (7 deltagare)

Representation
Kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2016 (Stig-Harald P)
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen träff om artskyddet i skogsbruket i Blekinge (Johan W o Åke J)
Mieåns vattenråd (Katrine Svensson)

Yttrande, synpunkter och skrivelser
Yttrande över detaljplan för Rävabygget 4:1 m.fl. (2016-01-31)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 2:1 m. fl. (2016-02-28)
Yttrande över detaljplan för fastigheten Mörrum 67:74, Höralyckan (2016-04-01)
Yttrande över detaljplan för fastigheterna. Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (2016-03-31)
Yttrande över detaljplan för Spiggen 4 m.fl., Karlshamn (2016-05-06)
Synpunkter på uppförande av vindkraftverk på fastigheten Loberget 1:6 (2016-06-22 MBV)
Yttrande över nybyggnad av två vindkraftverk på Gustavstorp 3:22 (2016-06-22)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 4:1, Stationsområdet (2016-06-27)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 5:1, Väggaviken (2016-08-19)
Synpunkter på förslag till Natura 2000-område för tumlare i Hanöbukten (Länsstyrelsen 2016-09-12)
Yttrande över detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl., Höralyckan (2016-09-26)
Yttrande över detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl., Östralycke (2016-09-26)
Synpunkter på kompletteringar till bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Karlshamns kommun, Bellevueparken, Långasjönäs, Slänsmåla, Boarp, Hjärtsjömåla, Pukaviksbukten, Elleholm Norra, Ringamåla och Sternö (Länsstyrelsen 2016-11-20)
Synpunkter på ändring och utvidgning av naturreservatet Eriksberg (Länsstyrelsen 2016-12-12)

Övrigt
Miljövänliga veckan – vi genomförde en butiksundersökning med fokus på miljömärkta hygienprodukter på Willys och Citygross i Karlshamn samt Konsum och ICA i Mörrum. Bästa butik blev Konsum i Mörrum. På lördagen den 8 oktober anordnade vi ett informationsbord med utdelning av ekoäpplen och vindruvor samt en eko-quiz på torget. En något avslagen tillställning mest beroende på lynnigt väder och därmed en ojämn ström av intresserade.

Dialogmöten med kommunen
Under året har vi haft tre dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats och information givits, Bland annat har följande avhandlats: förslag på naturreservat, strandskyddet, biologisk mångfald och vägrensslåtter, gator och trafik, dricksvattenförsörjningen, Sternö-Boön naturreservat och pågående miljöprojekt i kommunen.

 

 

Tankar om Begreppet Hållbarhet

Hur ofta hör man inte ordet hållbarhet numera? Hållbar stadsutveckling, hållbar tillväxt, hållbar turism. Hållbarhet har blivit ett luddigt modeord som ofta missbrukas och blir mer retorik än en god vägledning. Hållbarhet har olika dimensioner som är svåra att få ihop. Ofta står begreppet på tre olika ben – ett ekologiskt, ett ekonomiskt och ett socialt.

Ordet Hållbarhet borde kvalitetssäkras så att det blir en tydlig vägledning i olika sammanhang.  Vilka rättigheter har naturen i sammanhanget? Om man frågar sig vad naturen kan göra för oss, istället för vad vi måste göra för naturen, kommer det ekologiska benet som hållbarhetsbegreppet står på, att komma på undantag.

Hälsningar Eva (webbansvarig)

Söndag 5 mars Kretsdag/Utbildningsdag

Naturskyddsföreningen i Blekinge inbjuder alla medlemmar och andra intresserade till den årliga kretsdagen/utbildningsdagen i Järnavik.
Plats: Järnaviks Vandrarhem Adress: Järnaviksvägen 80. 370 10 Bräkne-Hoby / Järnavik
Deltagande och mat bekostas av länsförbundet.

Frukost serveras från 9.30.
Temat är HANÖBUKTEN
Föreläsarna blir:
Mikael Krysell, Hav och Vatten,
Ulf Lindahl, Länsstyrelsen
Glenn Fridh, ekologisk fiskare som samarbetar med SLU om utprovning av nya fiskeredskap.
Dagen avslutas med eftermiddagsfika ca 15.00.

Anmälan görs till Leif Törnqvist.
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com
Sista anmälningsdag fredag 24 februari 2017
Vid anmälan talar ni om ifall någon behöver specialkost.

Välkomna!