Lördagens naturvandring längs Mieån

Under lördagens naturvandring längs Mieån besökte Naturskyddsföreningen Nötabrånes kraftstation. Kraftstationen byggdes av Strömma Bomullsspinneri 1904. Den lades ner 1964 men efter att Evert Mattsson rustat upp den kördes den igång igen 1995 och levererar idag el till Eon.

Efter kraftstationen följde vi Mieåns västra strand söderut någon kilometer ner till en bro. Vi gick här i fin bokskog. Någon kunde berätta att efter en gallring av skogen för några år sedan kunde man inte längre följa stigen varför den hade upphört att finnas till. Nu började åter en tendens till stig att uppstå.
Vi återvände sedan till Långasjönäs pappersbruk via mindre vägar.
Några fåglar vi hörde var svartmes, nötväcka och grönsiska. Vi studerade även några vanliga mossor som skogsbjörnmossa, kvastmossa, cypressfläta, husmossa och pösmossa. Och vid en ruin där vi fikade växte palmmossa.
Ett bestånd av fräken vid ån väckte vårt intresse. Kunde det vara den inte så vanliga skavfräken?
Utforskandet av Mieån planeras att fortsätta med en ny etapp i något kommande program.
Sträckan vi gick denna gång tyckte jag själv var mycket vacker. Vädret var mulet med några plusgrader.
Nötabråne kraftstation
Nötabråne kraftstation
åvandring

Miljövänliga veckan v 40

Vecka 40 (nästa vecka) börjar Naturskyddsföreningens ”Miljövänliga veckan”. Vi i Karlshamns Naturskyddsförening kommer att stå på torget lördagen den 5 oktober mellan 10 – 13.  Vi kommer att inspirera till att ta hand om våra saker under parollen Ta vara på det vi har. Vi kommer också bjuda in till workshop och uppmana till en köpfri månad.

återanvända

 

Rapport från fladdermuskväll i Elleholm

Onsdagen den 24 juli, mellan ca 21.30 och 23.30 åkte vi ut till Elleholm, där vi under ledning av Stefan Lithner lyssnade efter fladdermöss. 14 – 15 person kom för att lyssna på Stefans utmärkta föredrag om de fladdrande mössen och för att se och höra dem. Åhörarna visade ett stort intresse måste jag säga. De ställde många frågor.

På bron, över västra armen av Mörrumsån, som leder över till Elleholm, kunde vi både se och höra vattenfladdermöss, när de jagade insekter över vattnet. Här hörde vi också större brunfladdermus ett par gånger, och gråskilmlig fladdermus en gång  på Stefans detektor. Sen gick vi vidare till Elleholms kyrka och vandrade sakta runt bland träden utanför kyrkan. Då hade det hunnit bli mörkt och vi såg inga fladdermöss, men med hjälp av Stefans fladdermusdetektor, kunde vi höra nordfladdermus och en pipistrell som Stefan trodde var en trollfladdermus. Den hördes alldeles i slutet och alltför kort för att Stefan skulle hinna göra en inspelning för analys i sin dator.

Sammanlagt hörde vi fem olika fladdermusarter . Jag är inte säker på namnen. Vattenfladdermus såg vi ju – och hörde. Större brunfladdermus är jag ganska säker på att Stefan sa att vi hörde. Sen kan det varit Gråskimlig fladdermus och Dvärgpipistrell.

fladdermuskväll

Rapport från bi-guidningen som inte blev av

Vi skulle åkt på bi-guidning till Sölve grustag lördagen den 25 maj, men meteorologerna hotade med molnigt och blåsigt väder, och vår guide tyckte inte det var någon idé att åka upp från Malmö – eftersom vi ändå inte skulle få se några bin. Bina är lite gnälliga när det gäller vädret och vill väl inte slösa mer energi på att hämta mat från blommorna än de kan ta med sig hem och äta. Ganska förståeligt om man tänker efter.  Men några av oss tänkte att vi åker dit ändå – alltid hittar man något. 10 stycken var vi som gav oss iväg på äventyr i grustaget.

utsikt deltagare

Johan och  Eva

Åke, som samlade skräp, hittade en ölburk som han trodde var tom, men det bodde en skogsödla i den. Risken fanns att den fastnat och Åke skar upp burken. Lite omtumlad kom ödlan ut.

ödlebostad skogsödla

Jag lärde mig också att tallar är sambyggare. D v s, han- och honblommor sitter på samma individ. Vi hittade exempel på det. En gren som hade både han- och honblommor samt två generationer färdiga kottar.

 hon och hanblomma kottar

En blomkrabbspindel hängde i en tråd.

 blomkrabbspindel

Blommor fanns det förstås också i grustaget. Bl a stånds och åkerkulla.

stånds åkerkulla

Vid pennan och bakom kameran: Eva Henriksson

Rapport från Biologiska Mångfaldens Dag

Vi var 15 stycken som samlades i Christines trädgård på kvällen onsdagen den 22 maj.  David och Maria kom cyklandes med barnen i en låda på Marias elcykel.

barn i cykellåda

Anders, vars efternamn jag inte vågar stava till, höll ett intressant föredrag om mulmholkar och projektet att sätta upp sådana i skogen, i hopp om att rädda ekoxar och andra skalbaggar. Christine hade bullat upp fika och Åke bidrog med fågelholkar till de som ville ha en holk med sig hem.

Holkar

Sen gick vi en runda och undersökte mångfalden i området. Bl a hittade vi en massa fluffiga aspfrön  som täckte marken – här som på många andra ställen i Sverige. Hittade också ett fågelbo med ägg i ett stenbrott. Insekter i form av ganska irriterande mygg. Sommar musseroner. Ormbunkar och blommor.

På det hela taget en väldigt trevlig kväll.

Text och foto: Eva Henriksson

Informationsmöte om tiaminbrist

Igår, tisdag den 7 maj, deltog några stycken från Naturskyddsföreningen i Karlshamn, Olofström samt från länsförbundet i ett möte på Eriksberg. Runt 60 personer hade samlats – bl a forskare, politiker, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, företagare, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.  Titeln på informationsmötet var:  ”Tiaminbrist i vår miljö – ett hot mot hållbar utveckling”.

Varför dör tusentals djur varje år i följderna av tiaminbrist?

En stor procent av laxarna i Mörrumsån dör varje år i samband med leken och nu är det klarlagt att tiaminbrist är orsaken.

Tiamininfo laxen

En representant från Mörrums Kronolaxfiske visade med ett diagram hur drastiskt fångsterna har minskat från 2013 fram till 2018.

Men det är inte bara laxen som drabbas – enligt forskningen dör också blåmusslor, ål, ejder, måsar. bin, och älgar. Förvirrade sjöfåglar som varken kan dyka eller flyga. Blinda älgar som springer runt i cirklar. Utmärglade torskar. Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet kan nu bevisa att det är tiaminbrist som ligger bakom.  Och det är inte bara i Sverige utan också i många andra länder.

Tiamininfo Lennart Balk

Lennart Balk är övertygad om att anledningen är brist på tiamin (vitamin B1) i växter och växtplankton men anledningen till detta är ännu inte klarlagd och det behövs pengar till mer forskning och hittills har man inte fått några pengar från regeringen.

Vi i Naturskyddsföreningen i Karlshamn, Naturskyddsföreningen i Olofström samt länsförbundet donerade på mötet sammanlagt 365 000 kronor till det fortsatta arbetet med tiaminbristproblemet. Även Mattias Holmquist skänkte 20 000 kronor, pengarna kommer från förtjänsten av hans nyskrivna bok Laxlyckan.

Donation Mattias Holmquist

Donation Mattias Holmquist

Text och bild: Eva Henriksson

Naturskyddsföreningen Blekinges Årsmöte 

Söndagen den 28 April, kl 09.15.

Naturskyddsföreningen i Olofström står som värd-krets för stämman!

Plats: Fritzatorpet.

Vi startar med frukostfika klockan 09.15.  Årsmötet börjar kl. 10.00.

Efter mötet bjuds vi på en flott-tur på sjön Halen. Blir vi många får vi ta två  turer och då besöker den väntande gruppen ett konstgjort kalkkärr under tiden.

Restaurangen erbjuder lunch fram till 15. Och för de som önskar detta så bjuder förbundet på det.

Vänligen anmäl ert deltagande senast den 23 april, och om ni vill ha lunch (allergier? År vi tacksam för info om det.)

Anmälan görs till  Anders Lindoff tfn 0706-486714. (Även med SMS) eller via mail: lindoff@mbox301.tele2.se

 

Vi hade årsmöte och bildvisning

I tisdags, den 5 mars, hade vi vår årliga kretsdag. Vår styrelsemedlem. fotografen och globetrottern, Stefan Lithner, visade bilder från sin resa till Världens Tak. Världens tak kallas också Pamir, ett stort bergsområde som delas av flera länder, bl a Kina.

Jag har särskilt lagt på minnet Pallaskatten. Ett kattdjur Stefan fotograferade under sitt besök. Denna katt är mindre än en vanlig tamkatt och har små öron och korta ben.  Kommer också ihåg den lilla söta Pikan som liknar en pytteliten hare, den Röda Pandan och den Vilda Jaken. Intressant bildvisning.

Efter bildvisningen bjöd vi de som kom till mötet på salladsbricka som vi gjort själva.

salladsbricka

Under årsmötet avtackade vi våra revisorer Roland Knutsson och Lennart Larsson som gjort ett bra arbete för klubben, men nu valt att sluta.

Från verksamhetsberättelsen framkom att föreningens medlemsantal var 520 st vid utgången av 2018, en ökning med 12 medlemmar sedan året innan. Vi arrangerade 25 olika utflykter.  Representanter från föreningen deltog i 5 olika möten med andra organisationer. Vi lämnade in 14 skrivelser och synpunkter.

Vi deltog i miljövänliga veckan som denna gång hade temat ”fixa grejen”. Lördagen den 6 oktober anordnade vi ett informationsbord med information om hur man fixar olika saker samt hade utställning av fixade och tillverkade saker av begagnat material.

återanvända

Under året har Natursnokarna fortsatt sin verksamhet med träffar på olika ställen.

bihotell

Under året har vi också haft tre dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats. Bland annat följande: Stenbrottet på Sternö, Marinan, Stationsstaden, Västerport och nya järnvägsspåret, Sydostlänken, Havsplanen, Parkeringsutredningen, omvandling av gräsmattor till ängar, Tärnö, planer o satsningar, cykelparkeringar, Jannebergsområdet, nytt markköp, reservvattentäkt Mörrumsån, dricksvattenposter, strandskyddsdispenser, ljusföroreningar, biotopfrämjande åtgärder för hasselsnok i Kolleviksområdet, nya avfallsplanen och våtmarken i Åryd.

Kretsen är medlem i Svenska Rovdjursföreningen, Katastrofhjälp Fågel och Vilt (KFV) samt i Föreningen Karlshamns Museum.

Här finns hela verksamhetsberättelsen: Verksamhetsber 2018

Hälsningar Eva Henriksson

Åvandring

Några bilder från lördagens utflykt.
Vi vandrade längs Mieåns östra sida från Pernilshoka till Jeppshoka (samt en liten bit på gruvägen mot NV vid Jeppshoka).
Vi såg spår i snön av hare, rådjur, vildsvin, räv och med största sannolikhet utter.
Vi hörde och såg korp, entita m fl fåglar.
En skön vinterpromenad i vacker natur längs ån.
Hälsningar Johan
åvandring åvandring

åvandring

åvandring