Fagningen i Härnäs

9 personer kom till gårdagens vårstädning av slåtterängen i Käringahejans naturreservat mellan Hemsjö och Hovmansbygd.  Utmed Mörrumsån finns en liten äng som tidigare varit betesmark där det växer arter som gynnas av slåtter.  I slutet av sommaren slår vi med lie och räfsar undan gräset men nu på våren städar vi bort löv.  Området närmast ån räfsar vi inte då det är en våtmark som tidvis står under vatten, men i år var vattennivån låg. Kabblekorna hade så smått börjat blomma.  På själva ängen kommer det så småningom att, bland annat, blomma Jungfru Marie nycklar, nattviol och ängsvädd.

Räfsar löv

Slåtteräng

I området finns det också en grillplats. Efter utfört arbete grillade vi korv och berättade rövarhistorier medan en morkulla flög runt över trädtopparna i skymningen.

städning

Grill

 

Länsstämma söndagen den 23 april

Välkomna till Länsstämma söndagen den 23 april 2017

Stämman kommer att hållas på Järnaviks Vandrarhem, Järnaviksvägen 80 Bräkne-Hoby.

Vi börjar med frukost 9.30
Mötet börjar kl 10.00

Länsförbundet kommer att bjuda på lunch.

OBS! Det är viktigt att ni anmäler om ni vill äta lunch, och om ni vill ha särskild kost.

Anmälan görs SENAST 16 april till nedanstående.

Leif Törnqvist
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com

Varmt Välkomna!

Dialogmöte med Kommunen 9 mars

Vi har dialog möte med kommunen ungefär varannan månad. Vi ställer frågor eller påpekar brister, inom sådant som har med kommunens närmiljö att göra.

Igår frågade vi bland annat om matsvinnet i våra kommunala verksamheter, som skola och äldreomsorg.  Kommunen har anlitat en student som tagit fram en modell för att mäta matsvinnet. Alla delar av verksamheten ska vara med i mätningen under våren 2017. Det vill säga äldreomsorg, skola och förskola.  Vi får ta del resultatet när det är klart.

Kommunen jobbar också på att få till en samlastningscentral. En central dit leverantörerna lämnar varor som sedan lastas om och körs ut till respektive verksamhet. Detta skulle bli ett sätt att minska transporterna eftersom varje leverantör inte behöver köra till varje verksamhetsställe. Tanken är att projektet ska genomföras tillsammans med andra kommuner i länet. Det blir en miljövinst med färre transporter och det ger även mindre lokala leverantörer en bättre chans att leverera sina varor till kommunen.

När det gäller ekologisk och kravmärkt mat i kommunens verksamheter är målet 2017 att 32% är ekologiskt.

Vi pratade också om cykelinfrastruktur. Karlshamn arbetar med att ta fram en cykelstrategi. Det arbetas också med att ta fram en regional strategi. Cykelväg till Hällaryd håller på att byggas och cykelväg till Vekerum är planerad att påbörjas 2018.

Per-Ola Mattsson informerade om att kommunen är medlemmar i något som heter Green Charge 2.0 och att man blivit erbjudna 10 stycken elbilar som kommunalanställda kan leasa. Kommunen kommer att testa systemet en tid.

Karlshamn Energi ser över möjligheten att få 100% fossilfritt bränsle till reservkraften.

Vi påpekade problemet med cigarettfimpar runt Väggaskolans område. Det finns inga askkoppar.

Vi vet att kommunen tillverkar fågelholkar som arbetsmarknadsåtgärd och vi undrade om de skulle kunna tillverka fladdermusholkar också.  Vi i föreningen ska skriva till samhällsbyggnadsförvaltningen och ställa frågan.

Hälsningar Eva

Rapport från årsmötet

Torsdagen den 2 mars hade vi årsmöte. Vi började med Katrine Svenssons föredrag ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”.  Ett mycket intressant och lärorikt föredrag med tips om hur vi kan avgifta miljön närmast oss.

Efter vi ätit smörgåstårta började själva mötet.  Vi har nu en ny styrelse som ska ha sitt första möte tisdagen den 14 mars. Efter det ska jag återkomma med namn mm.  För de som undrar vad vi gör i Naturskyddsföreningen kommer här ett utdrag ur det gångna årets verksamhetsberättelse.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2016.

Utflykter och sammankomster under året:
21 jan Studiebesök på Mörrums Bruk, flyttat från 17 dec (8 deltagare)
6 feb Fågelvandring på Sternö-Boön (8 deltagare)
1 mars Kretsstämma med bildvisning ”På upptäcktsfärd nära” (17 deltagare)
6 mars Kretsdag i Järnavik (30 deltagare totalt, 6 från kretsen)
3 april Besök på Eriksberg (26 deltagare)
14 april Fagning i Härnäs (11 deltagare)
24 april Länsstämma i Sölvesborg (4 deltagare från kretsen, 12 totalt)
8 maj Fågelskådningens dag vid Munkahusviken (VBOF) (12 deltagare)
10 maj Cykeltur i vårkvällen (3 deltagare)
19 maj Studiebesök på Västblekinge Miljö (8 deltagare)
5 juni Naturnatten på Sternö (4 deltagare)
12 juni Sillnäs udde, vandring med Naturum (29 deltagare, 10 från kretsen)
15 juni Besök på gård i Rimshult (26 deltagare)
19 juni De vilda blommornas dag – Köpegårda (22 deltagare)
30 juli Slåtter i Ire med Ringamåla hembygdsförening och Länsstyrelsen (22 deltagare)
4 aug Slåtter i Härnäs (5 deltagare)
14 aug Skärgårdsutflykt till Tärnö (7 deltagare)
19 aug Kolbulleafton i Halahult, samarrangemang med Halahults Hembygdsförening (ca 50 deltagare)
27 aug Skogsdag i Raskamåla-inbjudan från Södra till medlemmar i länet (20 deltagare, 5 från kretsen)
18 sep Blekingelunken med svamputställning (totalt ca 120 medverkade)
8 okt Miljövänliga veckan med informationsbord på torget (3 från styrelsen + ca 15 övriga intresserade)
20 nov Strövtåg i Sternö naturreservat (7 deltagare)
24 nov Naturcafé med bildvisning mm (5 deltagare)
1 dec Studiebesök på avloppsreningsverket på Sternö (7 deltagare)

Representation
Kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2016 (Stig-Harald P)
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen träff om artskyddet i skogsbruket i Blekinge (Johan W o Åke J)
Mieåns vattenråd (Katrine Svensson)

Yttrande, synpunkter och skrivelser
Yttrande över detaljplan för Rävabygget 4:1 m.fl. (2016-01-31)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 2:1 m. fl. (2016-02-28)
Yttrande över detaljplan för fastigheten Mörrum 67:74, Höralyckan (2016-04-01)
Yttrande över detaljplan för fastigheterna. Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (2016-03-31)
Yttrande över detaljplan för Spiggen 4 m.fl., Karlshamn (2016-05-06)
Synpunkter på uppförande av vindkraftverk på fastigheten Loberget 1:6 (2016-06-22 MBV)
Yttrande över nybyggnad av två vindkraftverk på Gustavstorp 3:22 (2016-06-22)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 4:1, Stationsområdet (2016-06-27)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 5:1, Väggaviken (2016-08-19)
Synpunkter på förslag till Natura 2000-område för tumlare i Hanöbukten (Länsstyrelsen 2016-09-12)
Yttrande över detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl., Höralyckan (2016-09-26)
Yttrande över detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl., Östralycke (2016-09-26)
Synpunkter på kompletteringar till bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Karlshamns kommun, Bellevueparken, Långasjönäs, Slänsmåla, Boarp, Hjärtsjömåla, Pukaviksbukten, Elleholm Norra, Ringamåla och Sternö (Länsstyrelsen 2016-11-20)
Synpunkter på ändring och utvidgning av naturreservatet Eriksberg (Länsstyrelsen 2016-12-12)

Övrigt
Miljövänliga veckan – vi genomförde en butiksundersökning med fokus på miljömärkta hygienprodukter på Willys och Citygross i Karlshamn samt Konsum och ICA i Mörrum. Bästa butik blev Konsum i Mörrum. På lördagen den 8 oktober anordnade vi ett informationsbord med utdelning av ekoäpplen och vindruvor samt en eko-quiz på torget. En något avslagen tillställning mest beroende på lynnigt väder och därmed en ojämn ström av intresserade.

Dialogmöten med kommunen
Under året har vi haft tre dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats och information givits, Bland annat har följande avhandlats: förslag på naturreservat, strandskyddet, biologisk mångfald och vägrensslåtter, gator och trafik, dricksvattenförsörjningen, Sternö-Boön naturreservat och pågående miljöprojekt i kommunen.

 

 

Tankar om Begreppet Hållbarhet

Hur ofta hör man inte ordet hållbarhet numera? Hållbar stadsutveckling, hållbar tillväxt, hållbar turism. Hållbarhet har blivit ett luddigt modeord som ofta missbrukas och blir mer retorik än en god vägledning. Hållbarhet har olika dimensioner som är svåra att få ihop. Ofta står begreppet på tre olika ben – ett ekologiskt, ett ekonomiskt och ett socialt.

Ordet Hållbarhet borde kvalitetssäkras så att det blir en tydlig vägledning i olika sammanhang.  Vilka rättigheter har naturen i sammanhanget? Om man frågar sig vad naturen kan göra för oss, istället för vad vi måste göra för naturen, kommer det ekologiska benet som hållbarhetsbegreppet står på, att komma på undantag.

Hälsningar Eva (webbansvarig)

Söndag 5 mars Kretsdag/Utbildningsdag

Naturskyddsföreningen i Blekinge inbjuder alla medlemmar och andra intresserade till den årliga kretsdagen/utbildningsdagen i Järnavik.
Plats: Järnaviks Vandrarhem Adress: Järnaviksvägen 80. 370 10 Bräkne-Hoby / Järnavik
Deltagande och mat bekostas av länsförbundet.

Frukost serveras från 9.30.
Temat är HANÖBUKTEN
Föreläsarna blir:
Mikael Krysell, Hav och Vatten,
Ulf Lindahl, Länsstyrelsen
Glenn Fridh, ekologisk fiskare som samarbetar med SLU om utprovning av nya fiskeredskap.
Dagen avslutas med eftermiddagsfika ca 15.00.

Anmälan görs till Leif Törnqvist.
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com
Sista anmälningsdag fredag 24 februari 2017
Vid anmälan talar ni om ifall någon behöver specialkost.

Välkomna!

Kretsdag/Utbildningsdag Söndag 2017-03-05

Naturskyddsföreningen i Blekinge inbjuder alla medlemmar och andra intresserade till vår årliga kretsdag/utbildningsdag. Deltagande och mat bekostas av länsförbundet.
Information om programpunkter kommer att läggas ut senare.

Vill ni redan nu anmäla Er, kan ni göra det till Leif Törnqvist.kretsdag
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com
Sista anmälningsdag fredag 24 februari 2017
Välkomna!

Strövtåg Sternö

7 deltagare. 4 plusgrader och sydlig vind. Lite halt på de blöta klipporna. Sol som tittade fram då och då. Mäktiga vågor och spännande naturupplevelse. Med andra ord en intressant dag tillsammans med Karlshamns Naturskyddsförening på strövtåg i Sternö naturreservat. Den första aktiviteten i vårt nya program.

Spaning efter fåglar

Spaning efter fåglar

Vi promenerade på de nya anpassade stigarna som är lätta att gå på, men vi kämpade oss också fram över blöta hala klippor för att komma närmare havet, för att kunna se diabas gångar, stenmurar, intressanta naturområden och militäranläggningar. Man vill ju se så mycket som möjligt av halvöns speciella karaktär.

Diabas är en bergart som också kallas svart granit. Denna gångbergart är magma som trängt upp genom sprickor i jordskorpan, inte granit. Sedan har den stelnat och bildat diabasgångar inuti andra bergarter. I Sverige är diabas ganska vanligt och finns på flera platser, men Sternö har ett av de bredaste stråken i landet. Karlshamns granit och kustgnejs, som också finns på Sternö, är äldre än diabasen. Diabasen bidrar till en rikare jordmån. Vi kom bland annat fram till ett ställe där det fanns stora klippblock med diabas som spruckit i parallella sprickor.

Diabas

Diabas

Sternö har två höjder. Den södra kallas Bålabacken. Här tände man en gång i tiden eldar för att vägleda fartyg eller för att lura dem. På toppen finns en fikaplats med utsikt över havet.

bålabacken

Bålabacken

Vi besökte också andra sevärdheter, flyttblocket Altare hall och jättegrytorna några hundra meter väster om blocket. Det sägs att en Engelsk brigg gått på grund där Altare hall ligger. Året var 1679 och skeppets namn var Altáre. Fyra personer räddades. En av dem var Herman Stolz som gav namn åt Stolta slätt. Altare hall kommer man till om man följer de blå-markerade stigarna som man gett namnet ”Sternö runt”.

Altare hall

Altare hall

Jättegryta

Jättegryta

Följer man de blåa markeringarna kommer man också till stranden ute på udden där havet är hisnande mäktigt om det blåser och vågorna slår in mot klipporna.

Stärnö udde

Stärnö udde

Hela Sternö präglas av militäranläggningar med olika ålder och bakgrund.

Bunker

Bunker

Skyddsvärn

Skyddsvärn

Vackra stenmurar i nord-sydlig riktning delar reservatet.

Stenmur

Stenmur

Insekter, fåglar, lavar och svampar gynnas av att det finns gamla och döda träd i området.

Insektshål

Insektshål

Vårtkrös

Vårtkrös

Hälsningar Eva

 

OBS! Nytt program

Programmet för vinterhalvåret är nu klart. Finns att hitta i menyn under rubriken Program vinterhalvåret 2016/2017.  Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.

Första aktiviteten är redan på söndag, den 20 november. Då går vi en promenad i Sternö naturreservat. Sternö-Boön är ett 900 hektar stort naturreservat strax utanför centrala Karlshamn. Den största delen av reservatet består av vatten. Stora delar av Sternös berggrund är diabas och det ger marken ett pH-värde som gynnar naturen. Tanken med naturreservatet är att bevara en bra livsmiljö för växter, svampar, fåglar och insekter. Nu har området fått tillgänglighetsanpassade gångvägar och markerade stigar.

Inom området finns ett till hälften vattenfyllt stenbrott, Stolta slätt. Stenbrottet fylls på med vatten allt eftersom tiden går. Stolta slätt har tidigare varit en gammal bergtäkt. Efter protester från bl a framlidna Signe Johansson, tidigare medlem i Karlshamns Naturskyddsförening, avslutades täkten 2001. Att stenbrottet är fullt av vatten borde göra det värdefullt för fågellivet. Stängsel runt kanterna har nu sats upp och det går även en promenadstig runt stenbrottet.

Här ska också finnas delar av Per Albin-linjen. Den bestod av en serie strandbunkrar som skulle försvara oss under andra världskriget.  Namnet fick den efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Per Albin-linjen var mer än 500 kilometer lång och sträckte sig från Båstad till Vieryd i mellersta Blekinge. Mot slutet av 1990-talet fick respektive markägare besluta om vad som skulle hända med den delen av försvarslinjen som fanns på deras marker. De värn som finns kvar är antingen plomberade eller raserade.  Vad som finns kvar på Sternö vet jag inte nu men kanske jag vet mer efter utflykten.

Hälsningar Eva