Bli Natursnoksledare!

Kom till Karlshamn Ire Naturskola 14-15 oktober 2017. Då genomför Naturskyddsföreningen en kurs för dig som vill bli ledare för Natursnokarna – Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter.

Lördagens teman är: Att lära in arter, att samarbeta och att göra upp eld

Söndagens teman är: Att använda alla sinnen

Du kan välja om du vill vara med båda dagarna eller bara en. Kursen kostar 500 kr för en eller två dagar inklusive eftermiddagsfika och kursmaterial. Kursen är öppen för deltagare från hela landet. Reseersättning kan sökas i efterhand från riksföreningen för buss eller tåg.

Utbildare är:
Erika Tyrberg, Lärare och Natursnoksledare
Bosse Bergenholtz, Natursnoksledare

För anmälan och mer information klickar du här!

Varmt välkommen!

Besökte Garnanäs naturreservat

Söndag den 16 juli. Fem i en bil körde vi till Garnanäs naturreservat.  Tur att vi hade karta, för det är inte helt lätt att hitta dit. Det bästa är att köra till Järnavik och sedan följa skyltarna till ”the fishing camp”.  Vi hade inte planerat för någon guiding, men när vi kom till naturreservat väntade två infödingar på oss där, Ingrid och Leif från Ronnebys naturskyddsförening. De visade sig vara utmärkta guider och jag riktar ett tack till dem.

garnanäs gruppbild fika

Reservatet har kommit till på initiativ av markägaren Jörgen Garnegård som vill att området ska bevaras som det är idag. Större delen av området är en nyckelbiotop som består av ädellövskog, betad skog och hällmarkskog med förekomst av jätteträd, rikligt med död ved, vedsvampar, värdefull kryptogamflora och lägre fauna.

Bitvis såg vi mycket mossa, bland annat stora kuddar med blåmossa.

blåmossa

blåmossa 

Mossan  är grön när den är fuktig, men ljust blågrön i torka. En stor kudde av blåmossa kan bli upp till en meter hög. Eftersom mossan under gynnsamma förhållanden kan växa cirka en cm per år, förstår man att det krävs lång tid utan störningar i miljön om den skall bli så stor.

Annat spännande vi hittade var flenörtskapuschongflylarver. Flenörtskapuschongfly är en av våra sällsyntaste kapuschongflyarter.  Äggen placeras på knoppar och blomskaft av flenört som är artens enda värdväxt. De dagaktiva larverna äter av blommor och frukter.

Flenörtkapuschongfly

Flenörtkapuschongfly

samma färg Vi hittade en svamp som perfekt matchade Eva Mårtenssons tröja

Nästa gång är det dags för slåtter i Ire

Hälsningar Eva

Från de Vilda Blommornas Dag i Kofsa

De vilda blommornas dag är en omfattande officiell blomstervandring i både Sverige och övriga Norden.  De vilda blommornas dag är instiftad av Svenska Botaniska Föreningen och i vårt fall ett samarbetsprojekt med Blekinge Flora. I år valde vi Kofsa friluftsområde som ligger vid havet strax utanför Stilleryd. Som vanligt vandrade vi guidade av vår expert på vilda blommor, Johan Wolgast.

vilda blommornas dag fika

Jag kommer inte ihåg alla växter vi såg och tog bara bilder på några få.  Men vi såg två sorters smörblommor, vanlig smörblomma och revsmörblomma. Rödklöver, vitklöver och trådklöver. Jungfrulin, kirskål, styvmorsviol, rödblära, stinknäva och grässtjärnblomma.  Havssäd och veketåg. Strandkrypa och strandaster. Björnbär och nyponros.

revsmörblomma

revsmörblomma

rödblära

rödblära

strandkrypa

strandkrypa

strandaster

strandaster

Hälsningar Eva

Utflykten till Lunds botaniska trädgård.

Vi var 6 stycken som tog tåget till Lund lördagen den 10 juni, för att besöka Lunds botaniska trädgård. En park i centrala Lund som är värd att besöka vid olika årstider. I trädgården odlas  7 000 olika arter och i trädgårdens växthus finns nio klimatzoner med cirka 2 000 arter. Trädgården bedriver en bred verksamhet inom områdena botanik, hortikultur (läran om trädgårdsodling), växtbevarande och miljökännedom, men många kommer hit bara för att koppla av, ligga i gräset och sola, eller motionera.

Lunds botaniska trädgård är en plats man gärna återvänder till om man är intresserad av botanik och biologi, och även om man inte är intresserad av vad alla växterna heter. Själv är jag inte så insatt men njuter ändå av att bara gå runt och titta. I parken finns  ett kafé men föredrar man att sitta i gräset så går det lika bra att ta med sig fika själv. Jag har inte så bra koll på vad växterna heter men några vet jag.  I växthuset fanns också några söta, men pyttesmå, vaktelkycklingar.

Bor man i närheten av Lunds botaniska trädgård bör man absolut gå dit. Det kostar inget.

Hälsningar Eva

Det blir ett litet bildgalleri med växter  (plus små kycklingar och lite annat).

konjaksknölkalla

konjaksknölkalla

before the storm

svart iris – before the storm

magnolia

magnolia grandiflora

jätteloka

jätteloka

try

prakttry (kanske)

gul lejonsvans

gul lejonsvans

näsduksträdet

näsduksträdet

kinesisk sekvoja

kinesisk sekvoja – mjuka barr

spansk mossa

spansk mossa

trädormbunke

trädormbunke

vaktelkyckling

vaktelkyckling

fikaplats

fikaplats

Albertas Myr igår

Åtta stycken naturintresserade var vi som åkte från Körmölleplan i Karlshamn i går kväll. Först plockade vi upp vår guide, växtexperten Ivar Björegren,  i Kyrkhult.  Därefter körde vi genom Vilshult och Skälmershult tills vi kom till naturreservatet Albertas myr som ligger ganska otillgängligt till mellan Vilshult och Lönsboda. Grusvägen som leder  till myren ligger på den skånska sidan av länsgränsen..

Ivar Björegren  Utan Ivar hade vi nog inte hittat dit, i varje fall inte utan karta. Vi hade nog inte hittat så bra på myren heller utan honom
på väg På väg till myren. Röda stugor tågar vi förbi, kan man säga. Vi hade fått lov att gena över en tomt.

Namnet Albertas myr kommer från Albert Persson, som ägde fastigheten på Blekingesidan under en stor del av 1900-talet. Myren är svagt sluttande och delvis påverkad av översilande grundvatten, vilket är en ovanlig myrtyp i Blekinge, (enligt Länsstyrelsen).  Detta bidrar till en ganska stor artrikedom. Vi hittade bland annat hjortron, korallrot, tranbär, skattram och vattenklöver.

Hjortronblommor och hjortronblad hittade vi. Det betyder dock inte att det blir några bär. Blommorna är enkönade, han- och honblommor sitter på olika plantor. Finns det inte både han och honblommor blir det inga bär.

hjortronblomma hjortronblad


Korallrot är en liten och späd orkidé och jag lyckades inte ta en bra bild. Vi hittade dock ganska många exemplar på myren. Den är ganska vanlig på myrar och kärr men kan vara svår att hitta.


Tranbär hittade vi många. Tranbär är vanlig i nästan hela landet . Den växer oftast i vitmossa på fuktiga marker, som kärr och myrar.

Så kan man icke gerna likgiltigt betrakta denna lilla krypande buske, som tager sin bostad bland Sphagnum-mossorna, på hvilkas sammetsdynor den sträcker sina stjelkar, smyckande dem med sina täcka blad och blommor. Och då bären äro mogna, dragas de genom sin tyngd ned på mossan, och det ser nästan ut som om de alldeles skulle tillhöra densamma.”  C. F. Nyman (1868)

Skvattram och vattenklöver.  Två vanliga arter på våta marker. Det sägs att skvattram ska funka som myggmedel.  Det kan behövas ute på myren eftersom där är ganska mycket knott. Bladen från vattenklöver såldes förr på apoteket som Trifolium aquaticum och användes bland annat mot gikt, skörbjugg, mask och frossa.

 

På vägen hem. I närheten av Brännarebygd. Visade Ivar oss en växt som enligt experterna inte växer i södra Sverige. Den kallas finnklint eller ängsklint. Tyngdpunkten för dess förekomster finns i östra Finland, därav namnet finnklint. Hur den har hamnat i Blekinge kan man bara spekulera om. Kanske har den följt men en lastbil från Mellansverige.

finnklint

Albertas myr handlar inte bara om växter.  Det finns en hel del kulturmiljölämningar i området. Potatis har traditionellt förvarats utomhus i gropar. En potatisgrop hindrade potatisen från att ruttna. Marken där gropen grävdes måste vara torr. så det var inte ute på myren. Hur stor grop man behövde berodde på hur mycket potatis man ämnade lagra. Sedan la man potatisen i gropen och la halm över.

potatisgrop

En annan sort grop är en beckgrop.  Tjära är en naturlig biprodukt till all förbränning av organiska material. Tjäran är mer lättflytande än beck och användes för att t.ex. öka motståndskraften mot vatten och röta hos rep, tyg och trä, medan det trögflytande becket användes för att täta båtskrov, tunnor och annat. Tjärdalar har förkommit i stort sett i hela landet och har en avrinningskanal . Ofta använde man hela furor som råvaror för tjärtillverkningen, men också tallstubbarna. Andra sorters träd kan också användas.  Skillnaden mellan en tjärdal och en tjärgrop är att tjärgropen är nedgrävd i marken och tjärdalen är anlagd ovan mark. Tjärgropen har ingen avrinning för den färdiga tjäran. För att framställa beck måste man få bort vattnet från tjäran.

beckgrop

Vi tackar Ivar för en utmärkt guidning. En spännande och lärorik utflykt, trots att mina gummistövlar läckte in vatten .

Med vänliga hälsningar

Eva

 

Från dialogmöte med kommunen 16 maj

  • Anders Strange från Karlshamns Energi informerade om företagets nuvarande verksamhet och vad han trodde de kommer att göra i framtiden. Karlshamn Energi är ett bolag som ägs av Karlshamns kommun.  Verksamhetsområden: Värme, Elnät, Elhandel, Elproduktion, Bredband och Tjänster.  Diskussioner som kom upp angående nuvarande verksamhet handlade främst om fjärrvärme, förnyelsebar energi, tankning av elbilar, och solceller versus vindkraft.  I framtiden räknar Karlshamns Energi att ta fram en smartare lösning av fjärrvärmenätet för att få bort flaskhalsar.
  • Vi fick också information om NODA. NODA Intelligent Systems är ett företag som har sitt huvudkontor på piren i Karlshamn. NODA utvecklar och tillhandahåller intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering till fastighetsägare och energibolag. Systemet är utvecklat av ett avknoppningsföretag till BTH. NODA är också en av  huvudaktörerna i ett EU-projekt som heter Horizon.  Målet med EU-projektet är skapa energieffektivisering så framtida energi kan optimeras.
  • Andra ämnen vi tog upp var: Ire Naturskola, plastbantning i skolan, utomhuspedagogik och fyrverkerier.

Hälsningar Eva

 

Från Eriksberg – Dragsö

Tidigt på lördagsmorgonen samlades vi utanför grindarna till Eriksberg. Ett blandat gäng från Naturskyddsföreningen och VBOF. Per-Arne, våran guide, kom och mötes oss och vi åkte vidare mot flotten som skulle ta oss över till Dragsö.

davids hjortar På väg till flotten såg vi tre ståtliga davidshjortar.
Davidshjorten som är utrotad i vilt tillstånd är det senaste tillskottet på Eriksberg.

Färden över med flotten var så tyst och stillsam att man knappt märkte att man rörde sig i vattnet.  Per-Arne, som hade en stor karta med sig, förklarade varför några platser hette som de gjorde. Vi hade god tid att beundra den fantastiska utsikten runt oss. Långt borta i ett träd kunde vi med hjälp av kikare se en havsörn.

molnspegling stilla glid

Framme vid Dragsö var det dags att klättra för att ta oss till toppen.

klättring

Vi hade inte bara en guide, utan tre fantastiskt kunniga guider. Här berättar Johan om sitt inventerings arbete på Eriksberg. Som vanligt kunde han också  namnet på alla blommor och gräs vi såg. Den tredje guiden var Göran som kan det mesta om militära anläggningar. Uppe på Dragsö finns en gammal inbasmätare som användes till att mäta avståndet till föremålet som skulle bekämpas.

johan

På väg ned från berget hade jag packat ner min kamera för att göra det lättare att gå. Typiskt! Då såg vi en hasselsnok på nära håll. Som tur var hade Göran sin kamera uppe och kunde ta en bild innan den förskämda ormen lyckades fly ner under en sten.

hasselsnok

Nästa utflykt går till Albertas Myr. Missa inte den!

Hälsningar Eva

6 maj. Eriksberg – Dragsö

Lördagen den 6 maj, kl. 07.00 – 11.30

Vi åker flotte över till Dragsö och går en runda där.  Säkert kommer vi att höra flera trevliga bevingade vårsångare. Har vi tur kan vi få se en jorduggla och höra göken. Vi kommer att kika på stenbrotten, värnet och och pratar historia om Vita Hästen, Båtdraget samt begravningsplatsen som finns på området.

Ta med matsäck!

Ledare: Per-Arne Olsson, Eriksberg.

Samling: vid grindarna, Eriksberg kl. 07.30.

Samåkning från Körmölleplan kl. 07.00.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Anmäl gärna till Johan om ni kommer, senast torsdag 4 maj ! Ett SMS går bra.

Det nya programmet för sommarhalvåret kan ni hitta i menyn och i kalendern.