Ängsmarkspris

PRESSRELEASE den 6 oktober

Den sjätte oktober avhöll Naturskyddsföreningen i Karlshamn pressrelease om föreningens nyligen instiftade pris: Ängsmarkspriset Se nedan. Detta utgörs av trettiotusen kronor och kommer årligen att utdelas till den fastighet som gjort mest för att gynna förutsättningarna för pollinatörer inom urbant område. Inbjudningar hade skickats ut till ett 25-tal adresser som vi förväntat oss skulle vara intresserade av att motverka den biologiska utarmningen och vinna trettiotusen kronor.

Varför inom tättbebyggt område? –Intresset för vår miljö är ännu så klent att om man vill nå någon större publik, låt oss säga fler än en handfull personer, är möjligheterna att påverka opinionen större om priset får genomslag i tättbebyggt område.

Avsiktligt översvämmat jordbrukslandskap Modernt skogsbruk

Vem lägger märke till att de c:a femton humlor och tio bin i en liten plantering efter någon handfull år, minskat till två humlor och inga bin? För att den stressade fåkunniga människan ska reagera krävs vanligen stora dramatiska förändringar i form av översvämningar eller brutala kalavverkningar i enlighet med vad som idag kallas ”Modernt jordbruk” och ”Modernt skogsbruk”
Helt visst görs fler goda insatser på fastigheter i glesare bebodda områden, men alltför få människor påverkas i gynnsam riktning eller ens lägger märke till det i glesbygden även om så sker där.

Sapiens”, betyder ”tänkande”. Kommer en majoritet av dessa som bara följer upptrampade spår genom livet att reagera innan det plötsligt inte finns tillräckligt med pollinatörer?

Endast fem personer infann sig. Detta indikerar att Karlshamnsbor, i gott sällskap med media och exploatörer har blygsamt intresse av sin närmiljö. Förf. har bott i denna lilla stad i snart 40 år och har sett utarmningen både i innerstan och i kommunens glesbygd både bland vilda blommor, bland odlade blommor och bland insekter som pollinerar växterna.

Alltför många människor idag nöjer sig med att de har mat på bordet, ”soppa i tanken” och en näst intill steril kortsnaggad gräsmatta med som bäst fyra arter blommor i denna.

Förf har sedan 1985 sett utarmningen av rabatter, utarmningen av blommande inhemska växter och försvinnandet av insekter, både humlor, bin dagfjärilar och nattaktiva insekter lätta att se om de verkligen finns där, men även

Kortsnaggad gräsyta med 3 -4 arter blommor Ängsmark (fuktig) som fått återhämta sig några år

smådjur som ingen ser eller lägger märke till men som gör väldig nytta. Dagfjärilar går det fortfarande att hitta ansamlingar av i relativt tättbebyggda områden där lämpliga blommor blommar. Bin och humlor ser man numera sällan mer än en eller ett par arter av. Bin har förf. inte sett mer är enstaka exemplar av under hela året.

När NiK talar med representanter för Karlshamns kommun får den oftast till svar: ”Vi har inte råd”, ”vi har inte tid att göra sådant nu”, Den eller den vill

inte” Entreprenörer vill gärna slå vägrenar och kvittera ut ersättning för detta, men är måttligt intresserade av att följa något tidsschema och vill långt ifrån alltid samla ihop de slagna (slåttrade) växtdelarna. Uppdragsgivaren har inte resurser att kontrollera att slåttern av ex.vis vägrenen skett vid rätt tillfälle och att efterbörden avlägsnas.
NiK ställer nu sin förhoppning till enskilda fastighetsägare och företag som kanske har intresse av och resurser att höja ambitionsnivån.

Text o foto Stefan Lithner

 

ÄNGSMARKSPRISET

Pris till den som gjort mest för att (åter)vinna ängsmark på sin fastighet inom tättbebyggt område under året.

Styrelsen tog beslut om att ängsmarkspriset skulle delas upp i två priser. Ett med arbetsnamnet ÄNGAMARKSPRISET och ett med sarbetsnamnet UTMARKSPRISET.
Jag åtar mig att arbeta med Ängsmarkspriset. Ansvar för det andra priset får styrelsen utse bland dem som röstade för detta.

Pris: 30 000 kronor

Kandidater nomineras skriftligen till Naturskyddsföreningen i Karlshamn och skall vara ordföranden i Naturskyddsföreningen i Karlshamn tillhanda senast den 31 augusti.
Skulle nominering av någon anledning inte ha inkommit vid detta datm, inkluderas kandidaten vid nästa års pris.

Priset utdelas årligen förutsatt att någon nominerats till priset och att styrelsen i NiK finner att förslaget leder till en förbättring.
Styrelsen i NiK kan således besluta att inget av nominerade insatser är värda en segerpremie, utan anmodar nominerade att arbeta vidare med sina projekt och låta sig nomineras senare/nästa säsong.

Om mer än ett nominerat förslag anses prisvärt, beslutar styrelsen om vilken fastighet som ska tilldelas årets pris, och uppmanar den fastighet som ej vunnit att återkomma/låta sig nomineras senare år.

Fastighetsägare får lov att anmäla sin egen fastighet. Ägaren till fastighet som nominerats och/eller nominator får inte medverka i valet av vinnare.
Flera fastighetsägare kan utföra ett gemensamt projekt. Sådana enheter får också nomineras. I händelse sådant förslag vinner, överlåts fördelning av priset inom denna grupp till dem som samverkat i projektet.

Styrelsen i NiK anger inga direktiv om hur insatsen ska se ut, vare sig storlek eller typ. Detta överlåtes åt medverkandes fantasi och uppfinningsrikedom att själva bestämma.

Nominerade ansvarar själva för utförandet, tillstånd om sådant behövs, val av metod, val av växtlighet, kostnader etc.

Styrelsen i NiK utser vinnaren enl. ovan. Priset delas ut under oktober månad samma år.

Priset tillkännages första gången via pressrelease; tidningar och radio/TV under oktober månad 2022 och kan nomineras första gången 2025.

En arbetsgrupp kommer att utses inom NiK när tiden för korande av vinnare närmar sig, lämpligen vintern 2024/2025.

Styrelsen kommer vid pressreleasen att ge exempel på åtgärder som kan bli aktuella för prisgivning.

Här följer några exempel på åtgärder som kan belönas:

En fastighetsägare som har stor tomt med gräsmatta, hyvlar bort svålen av tätt grön troligen kortklippt vegetation, och ersätter den med ex.vis sand och/eller grus och planterar en rik ängsmarksflora (- En plogbredd kanske 2½ meter bred och 250 meter lång och gör den till en ren monokultur, t, ex, blåklintsodling räknas ej som sådan.)

Ett storföretag som säljer ex.vis mat, kläder, virke, trädgårdsprodukter, fordon etc. och har stora ytor asfalterade parkeringsytor utanför varuhuset, knackar bort var tredje eller var fjärde parkeringsplats/yta och planterar ängsmarksväxter, framför allt vilda blommor och vilda gräs på dessa ytor.

Flera små ytor oavsett om de ligger i markhöjd eller är upphöjda över marken kan mycket väl nomineras för priset och bedömas som en enhet.

Trafikverket, en vägsamfällighet och/eller kommun som börjar sköta sin slåtter av vägrenar, på ett sådant sätt att det gynnar successionen av vilda växter och därmed också de insekter som har sina hemvister i dessa habitat.
Om sådana förbättringar vidtas är det fördelaktigt om förrättaren kan uppvisa hur det såg ut innan ny regim trätt i kraft.

Trafikverket, en vägsamfällighet och/eller kommun tar bort stensättningar och eller konstverk, kortsnaggade artfattiga grässvålar, odlade/icke inhemska växter och ersätter sådant med vilda ängsmarksväxter och därmed också de insekter som har sina hemvister i dessa habitat.
Om sådana förbättringar vidtas är det fördelaktigt om förrättaren kan uppvisa hur det såg ut innan ny regim trätt i kraft.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.