Vi besökte Västblekinge Miljö AB

Så var vi där igen. Förra gången vi besökte VMAB var det vinter, kallt och mörkt. Jag (Eva) vrickade foten på vägen dit. Trots dessa motgångar hade vi en trevlig kväll tack vare VD Göran Sternséns informativa beskrivning av VMABs verksamhet, inne på kontoret. Igår var det betydligt ljusare och vi kunde gå runt och […]

Läs mer

21 januari Mörrumsbruk

Vi gör studiebesök på Mörrumsbruk och får inblick i företagets miljöarbete, nya investeringar och produktion. Tid: torsdag 21 januari kl 19.00 Samåkning:  Körmölleplan kl. 18.40 Ansvarig: Stig-Harald Person, telefon 070 376 15 67 OBS! Anmälan till Stig-Harald senast 18 januari. Övrigt i programmet

Läs mer

Vill du veta hur det går för den vilda laxen?

Då ska du följa med oss torsdagen den 20 november kl. 18.30. Vi besöker Kronolaxfisket i Mörrum och får information om hur det går för laxen i Mörrumsån och i Östersjön. Vi får veta vad Kronolaxfisket gör för att skapa en långsiktig och hållbar laxstam och hur kan man skapa vandringsvägar förbi vandringshinder. Samåkning från Körmölleplan […]

Läs mer