Förbättra miljön runt Mieån

Den 19/11 deltog några från Naturskyddsföreningen i Karlshamn i ett fältmöte i Gäddeviksås vid sjön Mien. Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag presenterade projektet GRIP on Life.

Projektet Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker.

Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, samtidigt som vi kan fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt. Myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer arbetar tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.

Skogsstyrelsen har en åtgärdsplan som är tänkt att förbättra miljön runt Mieån. För att trygga säker dricksvattenförsörjning, skapa fria vandringsvägar för fisk, hantera ojämnt vattenflöde och förbättra situationen för den hotade och skyddsvärda arten flodpärlmussla samt dess värdfisk öring som finns i ån.

Flodpärlmusslan är en av de åtta sötvattenlevande stormusslorna som förekommer i våra vatten. Den lever i allt ifrån små strömmande bäckar till stora älvar.  För att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig behövs ett reproducerande bestånd av lax eller öring. Detta eftersom musslan har ett utvecklingsstadium där de som små larver hakar sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Flodpärlmusslan är sedan 1994 fridlyst i hela Sverige, och klassas som Starkt hotad.

Arten har gått tillbaka på grund av ett historiskt pärlfiske, långsiktigt försämrad vattenkvalitet, försämrat habitat och minskad värdfiskpopulation.

En bra film om flodpärlmusslan

Efter presentationen blev det promenad upp till Miens utlopp och information om sjön och trakten. Därefter fortsatt promenad ned till kvarnen och information om flottleden, sågen och kvarnen.

En skogsvandring söderut tog oss genom blandskog, strandnära skog och svämskog. En svämskog är en strandnära skog, vars mark periodvis översvämmas.

Vi fick också se hur en produktionsskog ser ut. De flesta träd är lika gamla. Ett enda trädslag.

Sjön Mien

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.