Länsförbundets årsstämma 24 april

NiB – årsstämma 2022

Naturskyddsföreningen har 24 regionala länsförbund. Naturskyddsföreningen i Blekinge (NiB) är ett av dem. De lokala kretsarna är alla representerade i NiB.  Igår, den 24 april, hade NiB årsstämma på Ronneby Brunnshotell. Efter årsmötet hade vi en föreläsare från Blekinge Arkipelag – Helene Reiter. Helene Reiter leder Blekinge Arkipelags skogsprojekt. I föreläsningen ingick också en promenad i brunnsskogen.

Vi fick lära oss att Sverige består av ett antal vegetationsregioner där det växer olika typer av träd. Blekinge tillhör den södra lövskogsregionen, som också kallas nemorala regionen. Den nemorala regionen karakteriseras av bok, ek och andra lövträd. Det är delade meningar om ifall gran fanns ursprungligen i den här regionen, eller om den bara har spridit sig söderut från nordöstra Sverige.

Enligt Reiter har granen med största sannolikhet funnits längs kusten under mycket lång tid och att det kan finnas lika stor biologisk mångfald i en gammal gran som i en gammal ek. Granen kan vara värd för mer än tusen arter.
Det blev mycket trevlig dag. Lyckat årsmöte, god mat, intressant föreläsning  och ett tillfälle att träffa medlemmar från de andra kretsarna.
/text Eva Henriksson

Bild Johan Wolgast 

Tillägg – lite skogshistoria

Som tillägg kommer här lite skogshistoria. För de som är intresserade.
Även innan den senaste istiden fanns det växter i Sverige. Perioderna mellan istiderna kallas interglacialer. Eem hette interglacialen innan senaste istiden. Eem startade för cirka 125 000 år sedan och varade i minst 10 000 år. Skandinavien och Finland var en ö omfluten av Eemhavet.  den senaste istiden kallas Weichel. Under Eem växte det lövträd i Sverige – dock inte bok. Men sen kom Weichel och växterna var tvungna att flytta söderut och många överlevde inte flytten.
När isen drog sig tillbaka flyttade också växter in efterhand. Det första trädet som flyttade in var björk. Trots att det inte fanns någon landsförbindelse. Sedan kom tall, rönn och asp. För ca 9.500 år sedan fanns stora tall och hasselskogar i Sverige. Med tiden kom också al, alm, ek, lind, ask och lönn.
Tiden 8.000 – 5.000 år före nutid kallas atlantisk tid. Det var en varm period och trädgränsen fanns mycket längre norr ut. Därefter blev klimatet kallare igen och människorna blev också bofasta. Människorna började påverka trädens existens för att kunna överleva.
Granen kom senare. Ungefär 3.000 år sedan. Kom granen hit från nordöst eller kom den också söder ifrån?
För 2.000 år sedan var södra Sverige lövskogs dominerat.  Då hade också boken flyttat in framför allt i Skåne. Efter det är det människan som förändrat skogen genom att hugga eller bränna ner den för att anlägga ängar och åkermark. Tall-lövblandskogen som var vanlig för 2.000 år sedan är helt försvunnen. Barr-blandskogen med tall, gran och lövträd är också borta och så är även de stora bokskogarna.
/ Eva

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.