Sillnäs naturreservat

Tillsammans med Naturum besöker vi Sillnäs udde. Sillnäs naturreservat ligger på Listerlandet. Det nya naturreservatet har en variationsrik natur med bokskogar, våtmarker, hagar och havsstrandängar. Det är också geologiskt och kulturhistoriskt intressant.  Naturreservatet ingår i EU:s Natura 2000.

Vägbeskrivning

Från E22, trafikplats Mjällby, kör väg 123, sväng mot Istaby, kör vidare in på Torsövägen och följ sedan Sillnäsvägen till dess slut, där det finns en parkering i naturreservatet.

Tänk på att du inte får:
Skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt.
Skada stenmurar eller andra kulturhistorisk lämningar.