Vill du veta hur det går för den vilda laxen?

Då ska du följa med oss torsdagen den 20 november kl. 18.30. Vi besöker Kronolaxfisket i Mörrum och får information om hur det går för laxen i Mörrumsån och i Östersjön. Vi får veta vad Kronolaxfisket gör för att skapa en långsiktig och hållbar laxstam och hur kan man skapa vandringsvägar förbi vandringshinder. Samåkning från Körmölleplan […]

Läs mer