Vill du veta hur det går för den vilda laxen?

Då ska du följa med oss torsdagen den 20 november kl. 18.30. Vi besöker Kronolaxfisket i Mörrum och får information om hur det går för laxen i Mörrumsån och i Östersjön. Vi får veta vad Kronolaxfisket gör för att skapa en långsiktig och hållbar laxstam och hur kan man skapa vandringsvägar förbi vandringshinder. Samåkning från Körmölleplan […]

Läs mer

Vill du veta mer om vad som händer med Blekinge Arkipelag?

Då har du chansen nu på tisdag kväll den 18 mars kl. 19.00. Heleen Podsedkowska som är koordinator för biosfärområde Blekinge Arkipelag kommer att berätta om vad det innebär att vara ett biosfärområde, vilka värden som lyfts fram i området och vilka projekt som pågår. Kanske kan vi också samverka mer med biosfärområdet. Heleen kommer […]

Läs mer