Program sommarhalvåret 2017

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.

Utflykter: Samlingsplatsen vi oftast åker gemensamt ifrån kallas Körmölleplan. Det är parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8-10 i Karlshamn.  Tänk på att ha skor och kläder efter väder. Ta gärna med fika om igen annat anges. Vid samåkning delar alla i bilen på 20 kr/mil.

körmölleplan

Ansvarig: Om inte ansvarig för en aktivitet är anträffbar på telefon, kan du prova att ringa någon annan i styrelsen.

Utskriftsvänligt program att sätta på kylskåpet
Kommer snart!

Eriksberg – Dragsö

Lördagen den 6 maj, kl. 07.00 – 11.30

Vi åker flotte över till Dragsö och går en runda där.  Säkert kommer vi att höra flera trevliga bevingade vårsångare. Har vi tur kan vi få se en jorduggla och höra göken. Vi kommer att kika på stenbrotten, värnet och och pratar historia om Vita Hästen, Båtdraget samt begravningsplatsen som finns på området.

Ta med matsäck!

Ledare: Per-Arne Olsson, Eriksberg.

Samling: vid grindarna, Eriksberg kl. 07.30.

Samåkning från Körmölleplan kl. 07.00.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

utsiktsplats

Fågelskådningens dag i Munkahusviken

Söndagen den 7 maj kl. 06.00 – 11.00 i fågeltornet

Vi hänger med VBOF som anordnar detta arrangemang. Guider på plats berättar om vad som ses och hörs.

Plats: Fågeltornet i Munkahusviken.

kråka

Albertas Myr

Onsdagen den 7 juni, kl 18.00

Myren är påverkad av översilande grundvatten, vilket är en ovanlig myrtyp i Blekinge. Översilningen ger bitvis myren en relativt stor artrikedom av kärlväxter, mossor och svampar, med arter som kallgräs, korallrot, missne, spindelblomster, nålstarr, taggstarr, sumpstarr, vattenkrokmossa, rosenhätta och mossnavling.

Ledare: Ivar Björegren.

Samling: parkeringsplatsen väster om kyrkan i Kyrkhult, kl. 18.00.

Samåkning från Körmölleplan kl. 17.15.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Mycena rosella

Utflykt till Lunds botaniska trädgård

Lördagen den 10 juni. Heldag

Vi beundrar blomningen i Lunds botaniska trädgård. Trädgårdens växthus, som har öppet 11.00 – 15.00, är också värt ett besök. Där finns bland annat många tropiska växter.

Samling: på perrongen, stationen i Karlshamn senast kl. 08.30 för gemensam avfärd med tåg kl. 08.35.

Var och en betalar själv sin biljett.

Ansvarig: Jan Hinderyd, tel. 0454-181 95.

Lunds botaniska

De Vilda Blommornas Dag i Kofsa

Söndagen den 18 juni, kl. 10.00

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, Färöarna och Grönland. Vi anordnar De Vilda Blommornas Dag i Kofsa i år. Ett samprojekt med Blekinge Flora. Välkommen att följa med i blomsterriket!

Ledare: Johan Wolgast.

Samling: parkeringen nära havet vid Kofsa kl. 10.00.

Samåkning från Körmölleplan, Karlshamn kl. 09.40.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

blommor

Garnanäs naturreservat 

Söndagen den 16 juli, 10.00 – 13.00

Garnanäs är ett naturreservat på en udde i Bräkne-Hoby skärgård. Kustlandskapet utgörs av betade skogsmarker och strandängar. På strandängarna kan man se salttåliga växter som kustarun, strandkrypa, krypven, salttåg, och gåsört.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 8 km S-SV om Bräkne-Hoby längst i söder på Garnanäsudden.

Plats: Samling på naturreservatets parkering kl. 10.00.

Samåkning från Körmölleplan kl. 09.15.

Ansvarig: Eva Henriksson, tel. 0454-121 91.

gåsört

Slåtter i Ire

Lördagen den 29 juli, kl. 09.00-13.00

Tillsammans med Ringamåla hembygdsförening anordnar vi traditionsenlig slåtter på ängarna i Ire. Ta gärna med lie och räfsa. Slåtterfolket bjuds på sill och potatis.

Plats: Naturskolan i Ire kl. 09.00.

Samåkning från Körmölleplan kl. 08.30.

Ansvarig: Johan Wolgast, tel. 070-815 44 24.

Slåtter Ire

Slåtter i Härnäs

Torsdagen den 3 augusti, kl. 18.30-21.00

Sommaren är nästan slut och växtsäsongen är över. Dags att slå slåtterängen igen. Detta har blivit en tradition. Efter slåttern grillar vi korv och filosoferar lite medan höstmörkret sänker sig. Ta gärna med lie och räfsa. Vi bjuder på korv att grilla men dricka får var och en fixa själva.

Plats: Slåtterängen ca 2 km norr om bron i Härnäs kl. 18.30.

Samåkning från Körmölleplan kl. 18.00.

Ansvarig: Christine Johansson, tel. 0454-196 41.

slåtter

Kolbulleafton i Halahult

Fredagen den 11 augusti, kl 18.30-22.00

Ett samarrangemang med Halasjö Hembygdsförening. Servering av kolbullar. Tipsrunda med fina vinster. Möjlighet att bada, om man så vill. Vi stannar kvar tills vi ser månen gå upp över Lilla Öjasjön.

Kostnad: 30 kr.

Plats: badplatsen vid Lilla Öjasjöns strand, norr om Halahult kl. 18.30.

Samåkning från Körmölleplan kl. 18.00.

Ansvarig och anmälan: Gillis Hiller, tel. 0454-640 31.

kolbulleafton

Trädgårdsdag i Svängsta 

Lördag 12 augusti kl. 10.00-15.00

Svängsta Trädgårdsförening fyller 70 år och vi hoppas kunna medverka med någon aktivitet.

Arrangör: Svängsta Trädgårdsförening med flera.

svängsta

Fladdermuskväll i Brunnsparken

Torsdagen den 7 september, kl 19.00-21.00

Startar inne på naturum med att biologen Mikael Gustavsson föreläser om de svenska fladdermössen. Efter det ger vi oss ut och spanar och lyssnar efter fladdermöss i i parken.

Anordnas av Naturum.

Plats: Naturum i Brunnsparken i Ronneby, kl 19.00

Samåkning från Körmölleplan kl. 18.15.

Ansvarig: Eva Henriksson, tel. 0454-121 91.

fladdermus

Blekingelunken 

Söndagen den 10 september, kl. 10.00-12.00

För definitivt datum och tid, se annons i lokalpressen och på här på hemsidan. Vi planerar att medverka med svampexpert och svamputställning, om inte svamparna torkat bort.

Plats: Långasjönäs Camping, kl. 10.00.

Ansvarig: Stig-Harald Persson,  tel. 0454-615 67.

batar

Miljövänliga Veckan, vecka 40

Årets tema är klimat, energi och transporter. Vi kommer att någon dag stå på torget med en lokal kampanj. Kom gärna förbi och diskutera och ställ frågor. Vi kommer att ha information utlagd och bjuda på ekologisk frukt.

Ansvarig: Agneta Hertzman, tel. 070-930 64 64.

miljövänliga veckan