Program vinterhalvåret 2016/2017

Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.

Utflykter: Samlingsplatsen vi oftast åker gemensamt ifrån kallas Körmölleplan. Det är parkeringsplatsen mittemot Stadsportsgatan 8-10 i Karlshamn.  Tänk på att ha skor och kläder efter väder. Ta gärna med fika om igen annat anges. Vid samåkning delar alla i bilen på 20 kr/mil.

Ansvarig: Om inte ansvarig för en aktivitet är anträffbar på telefon, kan du prova att ringa någon annan i styrelsen.

Utskriftsvänligt program att sätta på kylskåpet
Kommer snart!

Strövtåg i Sternö naturreservat

Söndagen den 20 november kl. 10.00 – 13.00

I området finns tillgänglighetsanpassade stigar och utsikt över ett vattenfyllt stenbrott. Här finns också delar av Per Albin-linjen.  Vi spanar bland annat efter fåglar, mossor och lavar. Tag gärna med kikare och lupp. Glöm inte fika och sittunderlag!

Plats: Sternö Sandvik kl. 10.00

Samåkning: Körmölleplan kl. 09.45

Ansvarig: Göran Mossberg, tel 0454 – 100 75

Koltrast

Koltrast

Naturcafé

Torsdagen den 24 november kl. 19.00 – 21.30

Årets Naturcafé. Kom och njut av en fikastund. Ta gärna med bilder och dela med er av era naturupplevelser.  Vi har projektor. Bilderna bör vara i JPG-format.  Lättare förtäring serveras.

Plats: Villa Solvik, dvs Stigmännens stuga strax väster om Väggabadet.

Ansvarig: Eva Henriksson, tel 0454-121 91

Äppelkaka

Äppelkaka

Studiebesök på avloppsreningsverket på Sternö

Torsdagen den 1 december kl. 18.00 – 19.30

Vi besöker Karlshamns avloppsreningsverk. Där får vi lära oss om hur vårt avloppsvatten tas omhand och renas i olika steg för att göra så liten påverkan som möjligt på miljön. Vi kommer även att titta på sedimentationsbassängerna utomhus.

Plats: Avloppsreningsverket på Sternö.

Samåkning: Körmölleplan kl. 17.45

Ansvarig: Jan Hinderyd, tel 0454-181 95

Fågelutflykt till Tosteberga

Lördagen den 10 december kl. 08.00 – 14.00 cirka

Vi åker tillsammans med Västblekinge Ornitologiska Förening på utflykt till östra Skåne för att skåda örnar, gäss och andra övervintrare. Ta med dubbelfika och kläder efter väder. Tänk på att det kan vara kallt!

Samåkning: från parkeringen under E22 i Karlshamn kl. 08.00. OBS plats och tid! 

Ansvarig: Åke Johansson, tel 076-815 16 89

Tosteberga

Tosteberga

Fågelvandring på Strandpromenaden 

Lördagen den 4 februari kl. 09.00 – 12.00

Om det inte är allt för halt, går vi längs strandpromenaden och tittar på fåglar och annat intressant.

Plats: Samling längst ut på östra piren kl. 09.00

Ansvarig: Johan Wolgast, tel 070-815 44 24

Fågel

Storskrake

Kretsdag/utbildningsdag i Järnavik 

Söndag 5 mars

Naturskyddsföreningen i Blekinge inbjuder alla medlemmar och andra intresserade till den årliga kretsdagen/utbildningsdagen i Järnavik.
Plats: Järnaviks Vandrarhem Adress: Järnaviksvägen 80. 370 10 Bräkne-Hoby / Järnavik
Deltagande och mat bekostas av länsförbundet.

Frukost serveras från 9.30.
Temat är HANÖBUKTEN
Föreläsarna blir:
Mikael Krysell, Hav och Vatten,
Ulf Lindahl, Länsstyrelsen
Glenn Fridh, ekologisk fiskare som samarbetar med SLU om utprovning av nya fiskeredskap.
Dagen avslutas med eftermiddagsfika ca 15.00.

Anmälan görs till Leif Törnqvist.
Telefon: 0457-41090 eller 0768-318167
Mail: leiftornqvist8@gmail.com
Sista anmälningsdag fredag 24 februari 2017
Vid anmälan talar ni om ifall någon behöver specialkost.

Välkomna!

Ansvarig: Stig-Harald Persson, tel 070-376 15 67

Årsmöte och föredrag om giftfri vardag

Torsdagen den 2 mars kl. 19.00 – 21.30 cirka

I anslutning till årsmötet håller Katrine Svensson ett fördrag om ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”. Du får tips på vad man kan göra för att undvika exponering av farliga kemikalier i hemmiljön. Lättare förtäring serveras.

Plats: Villa Solvik, dvs Stigmännens stuga strax väster om Väggabadet.

Ansvarig: Eva Henriksson, tel 0454-121 91

Fagning i Härnäs

Onsdagen den 19 april kl. 18.30 – 21.00

Dags för vårstädning av den lilla slåtterängen i Käringahejans naturreservat. Tag gärna med räfsa samt något att dricka. Vi bjuder på korv att grilla.

Plats: Slåtterängen ca 2 km norr om bron i Härnäs kl 18.30

Samåkning: Körmölleplan kl. 18.00

Ansvarig: Christine Johansson, tel 0454-196 41

Räfsare

Räfsare

Länsförbundets årsmöte i Ronneby

Söndagen den 23 april kl. 10.00 – 13.00 cirka

Frukost brukar serveras från kl. 09.30. Länsförbundet arrangerar. Mer information här på webbsidan längre fram.

Ansvarig: Åke Johansson, tel 076-815 16 89