Lista på lavar och mossor

Här kommer en lista på de lavar och mossor som vi såg på utflykten den 7 december 2013.
 • Hakmossa        finns i varje gräsmatta (OBS! mjuk att gå på – ta ej bort!) bladen böjda som en hake
 • Kakmossa         vanlig på sten, ljusa skottspetsar
 • Gråstenslav sp.  färgar stenen grå, skorplav med mörkare fruktkroppar
 • Slånlav              vanlig på träd (eller slån) grå ovansida, ljusare undersida, ganska långa lober
 • Blåslav              på träd mm, mera runda lober, grå ovansida, mörk undersida, sägs ofta vara Sveriges vanligaste växt
 • Bägarlavar/trattlavar sp.  vanliga på allehanda underlag, vissa arter har bägarformade fruktkroppar, andra inte, stort släkte
 • Tuschlav            stor svart lav på berghällar, med ”blåsor”
 • Skägglav sp.     rikt förgrenad busklav (skäggig) på träd, 2 vanliga arter
 • Cypressfläta      vanlig både på träd och sten, ger ett flätat intryck, variabel
 • Spiklavar/ knappnålslavar sp. har mycket små svamplika fruktkroppar, bålen skorplik, ofta grå eller grönaktig,ofta på gamla ekar eller på ved
 • Gulmjöl              en gul skorplav, som om någon pudrat trädet med gult mjöl, ofta på lite äldre ekar
 • Skrynkellav       på träd, avlånga grå lober, lite ”skrynklig”
 • Näverlav           på träd, brun undersida
 • Grå renlav, gulvit renlav   på berghällar, växer ofta tillsammans
 • Kvastmossa    vanlig, grov mossa på marken
 • Väggmossa     vanlig, grov mossa på marken, ej i våningar
 • Husmossa       vanlig, grov mossa på marken, har ”våningar” (som ett hus)
 • Skogsbjörnmossa   stor stjännformig mossa på stenar i skogen, mörkgrön
 • Färglav             en grå skorplav på sten, en av de vanligaste sköldlavarna, har använts till färgning
 • Kartlav sp.       gröngul skorplav på sten, uppsprucken i små rutor (upp till 2 mm) vilket ger ett” kartaktigt” intryck
 • Ägglav sp.     gul skorplav på sten
 • Flarnlav            små gråa flarn på träd, gärna tall, tålig mot luftföroreningar
 • Filtlav sp.          stor grå lav på marken
 • Asplav              vanlig på aspar vid åkrar och grusvägar samt på havsstrandklippor, gynnas av näringen från dammet/saltstänket
 • Orangelav sp. orange skorplav på cement
 • Kaklav             en lite grönaktig sköldlav, på sten
Ordförklaring: lavar delas upp i busklavar, bladlavar och skorplavar. Gränserna är flytande, speciellt mellan blad- och skorplavarna. Många lavar på sten är skorplika (tryckta till underlaget) i de centrala delarna och mera bladlika (uppstående från underlaget) i kanterna.

Bilder

Cypressfläta

Cypressfläta

Skogsbjörnmossa

Skogsbjörnmossa

Gråstenslav

Gråstenslav

Hakmossa

Hakmossa

Filtlav

Filtlav