Fågelvandring Boön 2016

Lista på fåglar vi såg under vår fågelvandring på Boön 6 feb 2016

 • Vigg
 • Knipa
 • Sothöns
 • Skäggdopping
 • Gråhäger
 • Korp
 • Blåmes
 • Talgoxe
 • Nötväcka
 • Stor hackspett
 • Gräsand
 • Knölsvan
 • Gråtrut
 • Grönfink
 • Gärdsmyg
 • Storskarv
 • Storskrake
 • Skrattmås
 • Skata
 • Kråka