Dialogmöte med Kommunen 9 mars

Vi har dialog möte med kommunen ungefär varannan månad. Vi ställer frågor eller påpekar brister, inom sådant som har med kommunens närmiljö att göra.

Igår frågade vi bland annat om matsvinnet i våra kommunala verksamheter, som skola och äldreomsorg.  Kommunen har anlitat en student som tagit fram en modell för att mäta matsvinnet. Alla delar av verksamheten ska vara med i mätningen under våren 2017. Det vill säga äldreomsorg, skola och förskola.  Vi får ta del resultatet när det är klart.

Kommunen jobbar också på att få till en samlastningscentral. En central dit leverantörerna lämnar varor som sedan lastas om och körs ut till respektive verksamhet. Detta skulle bli ett sätt att minska transporterna eftersom varje leverantör inte behöver köra till varje verksamhetsställe. Tanken är att projektet ska genomföras tillsammans med andra kommuner i länet. Det blir en miljövinst med färre transporter och det ger även mindre lokala leverantörer en bättre chans att leverera sina varor till kommunen.

När det gäller ekologisk och kravmärkt mat i kommunens verksamheter är målet 2017 att 32% är ekologiskt.

Vi pratade också om cykelinfrastruktur. Karlshamn arbetar med att ta fram en cykelstrategi. Det arbetas också med att ta fram en regional strategi. Cykelväg till Hällaryd håller på att byggas och cykelväg till Vekerum är planerad att påbörjas 2018.

Per-Ola Mattsson informerade om att kommunen är medlemmar i något som heter Green Charge 2.0 och att man blivit erbjudna 10 stycken elbilar som kommunalanställda kan leasa. Kommunen kommer att testa systemet en tid.

Karlshamn Energi ser över möjligheten att få 100% fossilfritt bränsle till reservkraften.

Vi påpekade problemet med cigarettfimpar runt Väggaskolans område. Det finns inga askkoppar.

Vi vet att kommunen tillverkar fågelholkar som arbetsmarknadsåtgärd och vi undrade om de skulle kunna tillverka fladdermusholkar också.  Vi i föreningen ska skriva till samhällsbyggnadsförvaltningen och ställa frågan.

Hälsningar Eva

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *