Rapport från årsmötet

Torsdagen den 2 mars hade vi årsmöte. Vi började med Katrine Svenssons föredrag ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag”.  Ett mycket intressant och lärorikt föredrag med tips om hur vi kan avgifta miljön närmast oss.

Efter vi ätit smörgåstårta började själva mötet.  Vi har nu en ny styrelse som ska ha sitt första möte tisdagen den 14 mars. Efter det ska jag återkomma med namn mm.  För de som undrar vad vi gör i Naturskyddsföreningen kommer här ett utdrag ur det gångna årets verksamhetsberättelse.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2016.

Utflykter och sammankomster under året:
21 jan Studiebesök på Mörrums Bruk, flyttat från 17 dec (8 deltagare)
6 feb Fågelvandring på Sternö-Boön (8 deltagare)
1 mars Kretsstämma med bildvisning ”På upptäcktsfärd nära” (17 deltagare)
6 mars Kretsdag i Järnavik (30 deltagare totalt, 6 från kretsen)
3 april Besök på Eriksberg (26 deltagare)
14 april Fagning i Härnäs (11 deltagare)
24 april Länsstämma i Sölvesborg (4 deltagare från kretsen, 12 totalt)
8 maj Fågelskådningens dag vid Munkahusviken (VBOF) (12 deltagare)
10 maj Cykeltur i vårkvällen (3 deltagare)
19 maj Studiebesök på Västblekinge Miljö (8 deltagare)
5 juni Naturnatten på Sternö (4 deltagare)
12 juni Sillnäs udde, vandring med Naturum (29 deltagare, 10 från kretsen)
15 juni Besök på gård i Rimshult (26 deltagare)
19 juni De vilda blommornas dag – Köpegårda (22 deltagare)
30 juli Slåtter i Ire med Ringamåla hembygdsförening och Länsstyrelsen (22 deltagare)
4 aug Slåtter i Härnäs (5 deltagare)
14 aug Skärgårdsutflykt till Tärnö (7 deltagare)
19 aug Kolbulleafton i Halahult, samarrangemang med Halahults Hembygdsförening (ca 50 deltagare)
27 aug Skogsdag i Raskamåla-inbjudan från Södra till medlemmar i länet (20 deltagare, 5 från kretsen)
18 sep Blekingelunken med svamputställning (totalt ca 120 medverkade)
8 okt Miljövänliga veckan med informationsbord på torget (3 från styrelsen + ca 15 övriga intresserade)
20 nov Strövtåg i Sternö naturreservat (7 deltagare)
24 nov Naturcafé med bildvisning mm (5 deltagare)
1 dec Studiebesök på avloppsreningsverket på Sternö (7 deltagare)

Representation
Kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2016 (Stig-Harald P)
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen träff om artskyddet i skogsbruket i Blekinge (Johan W o Åke J)
Mieåns vattenråd (Katrine Svensson)

Yttrande, synpunkter och skrivelser
Yttrande över detaljplan för Rävabygget 4:1 m.fl. (2016-01-31)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 2:1 m. fl. (2016-02-28)
Yttrande över detaljplan för fastigheten Mörrum 67:74, Höralyckan (2016-04-01)
Yttrande över detaljplan för fastigheterna. Asarum 1:4 och 1:13 m.fl. (2016-03-31)
Yttrande över detaljplan för Spiggen 4 m.fl., Karlshamn (2016-05-06)
Synpunkter på uppförande av vindkraftverk på fastigheten Loberget 1:6 (2016-06-22 MBV)
Yttrande över nybyggnad av två vindkraftverk på Gustavstorp 3:22 (2016-06-22)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 4:1, Stationsområdet (2016-06-27)
Yttrande över detaljplan för Karlshamn 5:1, Väggaviken (2016-08-19)
Synpunkter på förslag till Natura 2000-område för tumlare i Hanöbukten (Länsstyrelsen 2016-09-12)
Yttrande över detaljplan för Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl., Höralyckan (2016-09-26)
Yttrande över detaljplan för Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl., Östralycke (2016-09-26)
Synpunkter på kompletteringar till bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Karlshamns kommun, Bellevueparken, Långasjönäs, Slänsmåla, Boarp, Hjärtsjömåla, Pukaviksbukten, Elleholm Norra, Ringamåla och Sternö (Länsstyrelsen 2016-11-20)
Synpunkter på ändring och utvidgning av naturreservatet Eriksberg (Länsstyrelsen 2016-12-12)

Övrigt
Miljövänliga veckan – vi genomförde en butiksundersökning med fokus på miljömärkta hygienprodukter på Willys och Citygross i Karlshamn samt Konsum och ICA i Mörrum. Bästa butik blev Konsum i Mörrum. På lördagen den 8 oktober anordnade vi ett informationsbord med utdelning av ekoäpplen och vindruvor samt en eko-quiz på torget. En något avslagen tillställning mest beroende på lynnigt väder och därmed en ojämn ström av intresserade.

Dialogmöten med kommunen
Under året har vi haft tre dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats och information givits, Bland annat har följande avhandlats: förslag på naturreservat, strandskyddet, biologisk mångfald och vägrensslåtter, gator och trafik, dricksvattenförsörjningen, Sternö-Boön naturreservat och pågående miljöprojekt i kommunen.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *