Strövtåg Sternö

7 deltagare. 4 plusgrader och sydlig vind. Lite halt på de blöta klipporna. Sol som tittade fram då och då. Mäktiga vågor och spännande naturupplevelse. Med andra ord en intressant dag tillsammans med Karlshamns Naturskyddsförening på strövtåg i Sternö naturreservat. Den första aktiviteten i vårt nya program.

Spaning efter fåglar

Spaning efter fåglar

Vi promenerade på de nya anpassade stigarna som är lätta att gå på, men vi kämpade oss också fram över blöta hala klippor för att komma närmare havet, för att kunna se diabas gångar, stenmurar, intressanta naturområden och militäranläggningar. Man vill ju se så mycket som möjligt av halvöns speciella karaktär.

Diabas är en bergart som också kallas svart granit. Denna gångbergart är magma som trängt upp genom sprickor i jordskorpan, inte granit. Sedan har den stelnat och bildat diabasgångar inuti andra bergarter. I Sverige är diabas ganska vanligt och finns på flera platser, men Sternö har ett av de bredaste stråken i landet. Karlshamns granit och kustgnejs, som också finns på Sternö, är äldre än diabasen. Diabasen bidrar till en rikare jordmån. Vi kom bland annat fram till ett ställe där det fanns stora klippblock med diabas som spruckit i parallella sprickor.

Diabas

Diabas

Sternö har två höjder. Den södra kallas Bålabacken. Här tände man en gång i tiden eldar för att vägleda fartyg eller för att lura dem. På toppen finns en fikaplats med utsikt över havet.

bålabacken

Bålabacken

Vi besökte också andra sevärdheter, flyttblocket Altare hall och jättegrytorna några hundra meter väster om blocket. Det sägs att en Engelsk brigg gått på grund där Altare hall ligger. Året var 1679 och skeppets namn var Altáre. Fyra personer räddades. En av dem var Herman Stolz som gav namn åt Stolta slätt. Altare hall kommer man till om man följer de blå-markerade stigarna som man gett namnet ”Sternö runt”.

Altare hall

Altare hall

Jättegryta

Jättegryta

Följer man de blåa markeringarna kommer man också till stranden ute på udden där havet är hisnande mäktigt om det blåser och vågorna slår in mot klipporna.

Stärnö udde

Stärnö udde

Hela Sternö präglas av militäranläggningar med olika ålder och bakgrund.

Bunker

Bunker

Skyddsvärn

Skyddsvärn

Vackra stenmurar i nord-sydlig riktning delar reservatet.

Stenmur

Stenmur

Insekter, fåglar, lavar och svampar gynnas av att det finns gamla och döda träd i området.

Insektshål

Insektshål

Vårtkrös

Vårtkrös

Hälsningar Eva

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *