OBS! Nytt program

Programmet för vinterhalvåret är nu klart. Finns att hitta i menyn under rubriken Program vinterhalvåret 2016/2017.  Alla, så väl medlemmar som icke-medlemmar, är välkomna till våra aktiviteter.

Första aktiviteten är redan på söndag, den 20 november. Då går vi en promenad i Sternö naturreservat. Sternö-Boön är ett 900 hektar stort naturreservat strax utanför centrala Karlshamn. Den största delen av reservatet består av vatten. Stora delar av Sternös berggrund är diabas och det ger marken ett pH-värde som gynnar naturen. Tanken med naturreservatet är att bevara en bra livsmiljö för växter, svampar, fåglar och insekter. Nu har området fått tillgänglighetsanpassade gångvägar och markerade stigar.

Inom området finns ett till hälften vattenfyllt stenbrott, Stolta slätt. Stenbrottet fylls på med vatten allt eftersom tiden går. Stolta slätt har tidigare varit en gammal bergtäkt. Efter protester från bl a framlidna Signe Johansson, tidigare medlem i Karlshamns Naturskyddsförening, avslutades täkten 2001. Att stenbrottet är fullt av vatten borde göra det värdefullt för fågellivet. Stängsel runt kanterna har nu sats upp och det går även en promenadstig runt stenbrottet.

Här ska också finnas delar av Per Albin-linjen. Den bestod av en serie strandbunkrar som skulle försvara oss under andra världskriget.  Namnet fick den efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson. Per Albin-linjen var mer än 500 kilometer lång och sträckte sig från Båstad till Vieryd i mellersta Blekinge. Mot slutet av 1990-talet fick respektive markägare besluta om vad som skulle hända med den delen av försvarslinjen som fanns på deras marker. De värn som finns kvar är antingen plomberade eller raserade.  Vad som finns kvar på Sternö vet jag inte nu men kanske jag vet mer efter utflykten.

Hälsningar Eva

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *